Ακυρώθηκε

hire a expert to create database in MS access

i need to build a database in MS access to track order and shipment details.

Δεξιότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων

Δείτε περισσότερα: cheap access database design, attendance access database, access database create kml, access database create table, access database create

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Bengaluru, India

ID Εργασίας: #12175416