Κλειστό

spss

31 freelancers are bidding on average €365 for this job

€526 EUR σε 10 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.9
Softeria

I am a STATISTICS tutor for last 5 years. I have expertise in Statistical Analysis. I can show you some of my previous analysis. I have excellent concepts of Random variables, Probability Distribution, Sampling and di Περισσότερα

€300 EUR σε 7 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.7
sumbali

I can perform the analysis using any kind of Statistical Software like R, SPSS , MINITAB Eviews Statistica etc I Will perform analysis like , Regression ,Time series ,Panel Data Experimental Designs Factor a Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.4
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several companies and have d Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.5
Vasilchenko

Hello Let's discuss details.........................................................................

€250 EUR σε 5 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.9
ZeeshanShah22

I hold master’s degree in Statistics. People find me to be an upbeat, self-motivated team player with excellent communication skills. I am dedicated, outgoing, and a team player. I'm comfortable with univariate stati Περισσότερα

€250 EUR σε 8 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.8
Calleus

Hi, I have strong background in Research, Reporting, Statistics, quantitative and qualitative analysis and experience in SPSS, STATA and excel. I have over 9 years of experience with SPSS. Let me help you. Daily writes Περισσότερα

€250 EUR σε 4 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.8
JonnaNueros121

I'm a PhD student in Engineering with a Master's in Statistics. Expert in Matlab, Minitab Econometric and statistical modeling of pretty much everything you can think of. These include expertise on protocol development Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.4
€250 EUR σε 5 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.4
dchavezherting

Hi! I'm a post-graduated social science methodologist, currently coursing my PhD. I have plenty of experience doing both data and psychometric analysis. I normally use SPSS or R, so that shouldn't be a problem. Just le Περισσότερα

€300 EUR σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
EngrShahidul

I am much experience in Excel and SPSS data analysis, power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writing. I have Περισσότερα

€333 EUR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.7
emokaya32

I am a PhD student pursuing doctoral studies in statistics. Previously, I graduated with a M.Sc. (Statistics) and earlier on I had finished my B.Ed. (Sciences) majoring in Double Mathematics from university. Among the Περισσότερα

€333 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
adgotmare

I would like to do your project. please see profile and reviews...

€250 EUR σε 4 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.2
aberkanefouad

A proposal has not yet been provided

€750 EUR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

€250 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
€555 EUR σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
tonnyKlein

Dear sir/Madam, I believe I’m the best candidate you looking for. Being a MASTERS GURU in STATISTICS with over 8 years in academic writing. I have reviewed your project requirements and am ready to assist. I’m off Περισσότερα

€300 EUR σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.0
shahzaib121

Hi Dear I have a lot experience in Data Analysis, Statistic,Business Intelligence,Data Mining, Machine Learning . I am Data Analysis Certified from spss Analytics. I have done all kind of Data Analysis like One way Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
Ayo25

I am a statistician with advanced knowledge of microsoft excel. I have experience with data entry and statistical calculations.I work fast and deliver my projects on time. Looking forward to working with you. Thank you Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
€250 EUR σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3