Κλειστό

spss

34 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €355 γι' αυτή τη δουλειά

€526 EUR σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.5
Softeria

I am a STATISTICS tutor for last 5 years. I have expertise in Statistical Analysis. I can show you some of my previous analysis. I have excellent concepts of Random variables, Probability Distribution, Sampling and di Περισσότερα

€300 EUR σε 7 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.3
kjgroup197318

-----------------------------Professional MATLAB Developer! Best Result in Time!------------------------------- Dear sir. I read your project description very carefully. Your project is very interesting to me, beca Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
6.9
sumbali

I can perform the analysis using any kind of Statistical Software like R, SPSS , MINITAB Eviews Statistica etc I Will perform analysis like , Regression ,Time series ,Panel Data Experimental Designs Factor a Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.0
Arkabrata

I have done my PHD in Statistics and now I am a lecturer.I can surely help you.You can check my reviews if you want.Please let me know the details.Just work with me once and you will surely hire me again.Can we have a Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.0
€250 EUR σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.5
Calleus

Hi, I have strong background in Research, Reporting, Statistics, quantitative and qualitative analysis and experience in SPSS, STATA and excel. I have over 9 years of experience with SPSS. Let me help you. Daily writes Περισσότερα

€250 EUR σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.8
JonnaNueros121

I'm a PhD student in Engineering with a Master's in Statistics. Expert in Matlab, Minitab Econometric and statistical modeling of pretty much everything you can think of. These include expertise on protocol development Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.4
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several companies and have d Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
Vasilchenko

Hello Let's discuss details.........................................................................

€250 EUR σε 5 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
kstudio1

Wonderful project! We are pro in Matlab and spss. We are masters of mathematics and control engineering. So I will complete your project in time. Thanks a lot.

€250 EUR σε 7 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.7
chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

€250 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
aberkanefouad

A proposal has not yet been provided

€750 EUR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
€250 EUR σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.7
emokaya32

I am a PhD student pursuing doctoral studies in statistics. Previously, I graduated with a M.Sc. (Statistics) and earlier on I had finished my B.Ed. (Sciences) majoring in Double Mathematics from university. Among the Περισσότερα

€333 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
ZeeshanShah22

I hold master’s degree in Statistics. People find me to be an upbeat, self-motivated team player with excellent communication skills. I am dedicated, outgoing, and a team player. I'm comfortable with univariate stati Περισσότερα

€250 EUR σε 8 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.4
adgotmare

I would like to do your project. please see profile and reviews...

€250 EUR σε 4 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
EngrShahidul

I am much experience in Excel and SPSS data analysis, power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writing. I have Περισσότερα

€333 EUR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.5
wangjing0401

Dear, sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in MATLAB simulation and programming. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6