Ακυρώθηκε

read excell with 300.000 lines and find logical things

More details above chat.

Δεξιότητες: Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων

Δείτε περισσότερα: read projects details, pokerstars read chat, delphi poker read chat, read chat realtime fulltilt, read excell file, shell scripting read lines, read chat box poker, read lines txt file, read lines text file

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Nova Siri, Italy

ID Εργασίας: #12028580

26 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €5/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

jeweljitu

"Dear employer, I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and all Social Networks. Please check my profile a Περισσότερα

€4 EUR / ώρα
(179 Αξιολογήσεις)
6.7
FINGERRPRINT

May I know more detail about this work. Good in excel and its formula. Looking forward to hear from you. thank

€5 EUR / ώρα
(93 Αξιολογήσεις)
6.7
Webxpert4u

Hello, I can easily read all 300K excel lines and will find local things. Can you please send me excel file and details about local things? Highly experienced in Excel Programming, Excel automation and Macros. I Περισσότερα

€6 EUR / ώρα
(58 Αξιολογήσεις)
6.1
DanielVizcaya91

Hi there. My name is Daniel and I would be glad to help you out with this project. I would like to take a look at the database in order to better understand what would be the analysis about. I can guarantee an excellen Περισσότερα

€4 EUR / ώρα
(58 Αξιολογήσεις)
6.2
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

€6 EUR / ώρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.8
imransgd101

Hi, I am Imran from Pakistan, I am ready to start right now and try to complete as soon as possible. I have great skills for related to Job, you can check my profile for my client review etc for your complete satis Περισσότερα

€3 EUR / ώρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.4
ZAZwork

Dear Concern, I am interested in your job post involving these skills. It says that you are looking for someone who knows English & MS Office, also who is a detail-oriented person. I think that I am the right person Περισσότερα

€5 EUR / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.7
sharpzulfiqar

Dear Client, I am an experienced programmer, data scientist and machine learning engineer. I have reviewed your project details and ready to proceed to it. Will be waiting for your response. Warm Regards Zulf Περισσότερα

€6 EUR / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
3.6
pranotosh

I'm a Professional Data Entry Operator having a lot of experience in Web Searching,Web Scraping, Data Entry,Data Processing,Excel etc. I have done similar task. Please consider my bid. Thanks

€5 EUR / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
€13 EUR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
sergiuloghin

Hello! I am an excel expert as you can see on my profile. Let's talk more details, you will not be dissapointed. Thank you!

€6 EUR / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.1
brownique

Hello, I am an accomplished excel programmer and user. I am also very good at writing incisive codes,macros and generating reports that will assist any business enterprise in their venture. I can get this done w Περισσότερα

€2 EUR / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
Mhossain007

Hi, I am interested to work on this project. This would be great if you please consider my application. I will ensure on time delivery and 100% accuracy. Thanks, Moazzam

€4 EUR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
webanis

Hi , I am interested by your offer: Excel VBA code. I will be happy to do this job even though I'm new in the field of freelance. I can give you an example of my work with Excel VBA code. Let me know more deta Περισσότερα

€4 EUR / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
marefin34

Hello, I am interested in this job and available from now. I am good for this work and I am able to do this job smartly. I will do it manually. So you will get an accurate result. You can rely on me. Let me show Περισσότερα

€3 EUR / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.2
narsim3128

With respect to this project I would like to present myself as a candidate for your consideration. I have more than 6 years of experience. I have successfully completed few projects for US clients which involved web sc Περισσότερα

€4 EUR / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
TEMMY250

I am good at working with excel sheet, i have experience as data clerk and i am efficient and accurate with the job i do

€2 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hlpaling

Hi, Good Day! I would like to apply to your job posting here in Freelancer "read excell with 300.000 lines and find logical things". I'm hardworking , self-motivated and fast learner. I really love to work. Περισσότερα

€4 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
imanolie

Hi there, I am a developer for almost 4 years now. I would loved working on your project as I enjoy aggregating data for get meaningful information. Please give more details about the required aggregations as well as Περισσότερα

€10 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mohammednady5

dear sir my name is Mohamed Nady studies commerce and business administration I'm able to work this project and hope you can give me chance for that My responsibility begins with the promise that there will be no pro Περισσότερα

€4 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0