Κλειστό

Menganalisa sejumlah Data

6 freelancers are bidding on average Rp12731482 for this job

Rp12500000 IDR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp12500000 IDR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw829053vw

Saya mempunyai pengalaman kerja sebagai data analyst dan monitoring evaluasi di lembaga non profit international (NGO)

Rp12500000 IDR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
a2zmah

A proposal has not yet been provided

Rp12500000 IDR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
madie07

A proposal has not yet been provided

Rp13888889 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw8335856vw

A proposal has not yet been provided

Rp12500000 IDR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0