Κλειστό

Data analysis

35 freelancers are bidding on average $382 for this job

$555 USD σε 10 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.3
ksriniravi

Greetings! I am an Engineer with 17+ years of Industry experience. I have completed a Black Belt project (Six Sigma) and several Green belt Projects in my career. As part of these projects I have had to perform lot Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.6
deepabittu

Hello Sir, I have 5+ member team sir my team have good experience of data entry [url removed, login to view] my team ready now for this [url removed, login to view] my team give you good [url removed, login to view] Regards Deepabittu

$250 USD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.6
sumbali

I can perform the analysis using any kind of Statistical Software like R, SPSS , MINITAB Eviews Statistica etc I Will perform analysis like , Regression ,Time series ,Panel Data Experimental Designs Factor a Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.9
crawlermonkey

Hello, I am EXPERT in building scraping tools to create in depth data analysis. I am sure that I can help you out in this work. You can check my WORK at: [url removed, login to view] Skype id: [url removed, login to view] I am h Περισσότερα

$666 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
$250 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.6
adgotmare

I would like to do your project. please see profile and reviews...

$333 USD σε 14 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
Ksari

SAS Expert with more than 4+ years of experience. I have been doing descriptive and inferential statistics Key Techniques are Regression Model Binary Logistic Model Factor Analysis Cluster Analysis Περισσότερα

$255 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.7
Exactwork1

Hi Sir, I am able to do data analysis with accuracy .I Read Your description and [url removed, login to view], I Also have Great Experience in Manual Typing, Word, Excel, PDF, Data Entry, Web Search, Technical Entry, Typing, Data Pr Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
razmundo

Yes, you would rather work with me, because you would work with me! Just give me a ring & I will explain you how I would be an asset to this project,

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.5
smartresearch1

I am an expert in data mining and predictive modeling. I have a PhD in Physics and I have extensive experience in machine learning applications, statistics and software development (web, mobile, desktop, SaaS). I work Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
mhafujmahmud

I am Web Research Expert, Can help you in compiling the data as you wish. I am fast learner and can start immediately. I am basically web researcher working on Building contacts for Marketing from LinkedIn,Hoovers, Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
edrisaafrican

Hire me and i do the job for you. i have the skills, experience, and i am time cautious with my clients. Yes i believe i am new on this platform and you may check to see my reviews and i don't have any. But there is Περισσότερα

$427 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
abdelhaseeb

I have good experience with Data Entry and I have been working as a Data Entry Operator for many years. I am a hard worker and enjoy working at all critical conditions. If hired by you I will be responsible to complete Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw6673155vw

I’ve already worked on a lot of different projects during my studies such as: Working on stock network data. (time-series analysis and prediction) Working on predicting popularity of news article. (time-series analys Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amrsarawy

A proposal has not yet been provided

$388 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0