Ακυρώθηκε

Analyse of Betfair data

I want my betfair data analysing and betting rules to be created from a set of betfair horse racing csv/excel files.

You must be familar with the concepts of backing, laying, price movement , matching bets and trading.

You will have to analyse the data and form at least 5 betting strategies.

Each strategy must have a success rate of at least 70%

You must identify the conditions to lay/back (open a position) and when to back/lay (close the position) and when to back out of a position (scratch trade). Your strategies must NEVER leave a position open before the market goes INPLAY (you need to look this up)

I have upload a sample file which you can use to familiarise yourself with the data.

I will supply another set of files to use and your strategies must work on all files supplied.

I must verify your strategies against my own test files and if your strategies pass the project will be concluded. If the strategies do not pass i will forward the errors and you will continue until you have 5 verfied strategies.

added zip file of data

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων

Περισσότερα: betfair csv, betfair data excel, betfair data sample, upload yourself, set data, market strategies, betfair data csv, analyse betfair data, scratching strategy betfair, betfair data zip, data betfair, betfair datas, betfair laying matched data, betfair csv traded, analyze betfair data, analyse betfair, log betfair data, betfair developper data set, freelancer betfair, betfair strategy, file excel betfair strategy, betfair data files, analyze betfair csv, will analyze data freelance, betfair strategy developer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Middlesbrough, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #209227