Κλειστό

Convert .BAK file to MS Access DB

32 freelancers are bidding on average $138 for this job

torajiv

Hello I am an exclusive MS Access developer completely dedicated to this platform - I do not work on any other database. I am also among the top three MS Access developers on this site. You can verify by go Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.3
TypingxpertRehan

can i see the files? what is the size of the files please, i need to check the files first, will try to convert through script right now

$250 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.9
LearningNew

.............................................................................................................................................................

$79 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.8
cheapexcell

Ready to start ==================================================================================================

$250 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
finecodervw

I have placed the bid as I do not have much visibility on big or type of issue might be there will .bak file. But if you can share one file, I can have a re-look at the bid amount We can also chat on this if you are Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.8
sureshdevi

I can convert your 5 .bak files into MS Access DB format. I will complete this work in a day. Looking for your reply to start this work immediately.

$54 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.6
fhasanbd

A proposal has not yet been provided

$233 USD σε 5 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.5
NourElDeen

Dear Sir, I'm expert at access, SQL and interested on doing your project. Kind Regards, NourElDeen

$100 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
pkcyber

I can create an automated application which will take the bak file and give you output access file. You can use it yourself any time for any number of bak files,

$300 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
digidreamstech

Dear Client, Its Ram from, India. I have seen your requirement for converting 5 MS SQL backup files to MSDB. I have worked on in various database related projects and having expertise in this with qualitaitve work. Περισσότερα

$74 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
farr4u

HI, Access and Excel VBA expert here, I offer you access application with very user friendly forms having functionalities like auto filling easy data selection through dropdowns, these forms will be for performing data Περισσότερα

$94 USD σε 5 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
fattahaabdul

i have 8+ years of experience. Can we discuss the project. Please initiate a chat with me so that we can discuss the project at a broader level. Why you should hire me- 1. I have a very good communication skills Περισσότερα

$526 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
cijagani

I am specialize in C++,C#.net,ASP.Net,JAVA, PHP, MySQL, Wordpress, e-commerce websites and portals, payment gateways and customized web based applications. my aim to deliver quality products to our customers within spe Περισσότερα

$157 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
talhamunir2002

sure we can do so in 24 hrs check our recent review of working..............................................

$147 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.6
dipakmoliya

I have been in this industry for 6 years and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I have only 8 ratings/feedback to show you. I can a Περισσότερα

$61 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
Windowfreak1985

.......................................................................................................................................

$79 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.1
Harun1986

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.1
swarm22

Dear Sir, I have +5 year experiences in data processing. To Provide Quality,Well Documented , Depth Tracking. Thanks & Regards HGDumaswala

$222 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
anomanpk

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
aantosylvia

About Me: Building Windows Application for a US Based company in C#. Experienced in DB Programming - ORACLE VBA Excel Programming Experience: 1. Snapshot Excel 2 Power Point, 2. Pattern Detection Algorithm, Περισσότερα

$75 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.2