Κλειστό

I would like to hire a Data Entry Clerk - 03/01/2017 09:33 EST

15 freelancers are bidding on average $990 for this job

Webxpert4u

Hello, I would love to work for you on this task. Please provide me EXACT details regarding the task so I can quote you exact time and price for this task. I can do Web Scrapping Using Python, Java script and Chr Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.8
mahfuz80

Hi, I am very interested to your data entry project. I have enough experience about your project. I have highly confident that i can do your project quickly & accuracy. If you consider me for your projects. I will pro Περισσότερα

$1250 USD σε 15 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.8
JinTaiZhe

======>Your Satisfaction is Our Career.<======= I have 05+ Year experience in all types of online web services in the following fields: SPECIALTIES: * Data Entry * Data Processing * Spreadsheet ( Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.2
FlaatIdeas

Dear Client, Hope you will be enjoying a good health. After thoroughly reading your project brief, we hereby offer you our high quality professional services. Dear Client, Hope you will be enjoying a good Περισσότερα

$750 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
Shenouda92

Hello I can help you to do your job accurately, quickly and with high quality, available 24/7 to support you and promise I will meet your expectations. Regards

$750 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
bilalayub1010

After reading your job description for data entry clerk position in detail, I found a close match between my data entry skills and your needs..

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shoaibfast1100

Can I help you? I'm interested in the project you are offering. As I've nothing much goint on these days so this kind of opportunity will be very helpful for me. Just let me know when to start. i will do your work acco Περισσότερα

$888 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
multicpu

Hello Dear Sir, I can do this project as I had done similar project of my clients. I want to work with you and build a healthy long term relationship so please contact me and discuss for this project before finaliz Περισσότερα

$800 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$833 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
somirvc27

I read your job description very carefully and glad to say that I am able to do this job. I am believed that my skill would be ideal for this job. I hope you like my work. regards; Somir

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
leola4u

A proposal has not yet been provided

$888 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
nawrinmaksud

I am very sincere and responsible for my work. I work very carefully. I give my 100% for complete my work. There has no example my client faced problem for me they was always satisfies for my work and the continued wor Περισσότερα

$755 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ertmiraflores196

Hi. You can hire me as your Data Entry Clerk. I know microsoft Word, Excel, and Powerpoint. I type very fast.

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rezaulalam573

Hey there, I looked up your project & very interested to work with you. I've 3 years of professional experience of Data Entry Work. You can hire me. I can give you the best & quality work at low budget. You can Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SBP04

Hi, I have gone through the details and am interested in taking up this assignment immediately. My data entry experience has prepared me to take more responsibility in a fast-paced environment. I have good typi Περισσότερα

$911 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0