Κλειστό

I would like to hire a Data Entry Clerk

23 freelancers are bidding on average RM444 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

RM476 MYR σε 3 μέρες
(426 Αξιολογήσεις)
7.4
hadiachaudary

I can help you , you can contact with me in inbox i provide you high quality work. i can provide you much work in less time, Give me a chance i will give you my best output and i hope you are be happy to work with Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.2
RM513 MYR σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.7
pateldhrumil

Hello I am Dhrumil, a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
statscat

Hi, I am a hardworking freelancer with impeccable English. Please contact me to provide further details if you are interested to hire me.

RM513 MYR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.0
Shejutiali

Hello, I am a freelancer. I am interested about the job. I'm able to do the job . I would be happy if you award me the job. Best regards Md. Ali

RM513 MYR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
JenniferKiragu

I can type 50 wpm with almost 100% accuracy and am familiar with Ms Excel and Word and adapt quickly to new programs. I pay attention to detail in performing data entry and database maintenance. I am good in reading Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM333 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM388 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Yogekun

A proposal has not yet been provided

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hazri5313

I'll make it done

RM500 MYR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
savio10

DEAR SIR , I AM GOOD IN SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH . I HAVE GOOD TYPING SPEED AND GOOD ACCURACY . I AM GOOD IN MICROSOFT OFFICE . I AM AVAILABLE FOR COMMUNICATION THROUGH CHAT , EMAIL AND PHONE Περισσότερα

RM99 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
leongym89

How can I help you

RM750 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anushapalugula

A proposal has not yet been provided

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sujithr21

I believe I’m a strong candidate with a good working history who will be a valuable asset to your project.

RM116 MYR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Serapp

Hy. I will be glad to work on this profect. My strong points are professionalism, seriousity and accuracy results. You will not regret if you choose me. Have a nice day !

RM513 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

RM402 MYR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MaryRomany

A proposal has not yet been provided

RM444 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0