Κλειστό

I would like to hire a Data Entry Operator

I need data entry work done. I have about 20,000 scanned waivers with a name, email, and city on them. I need an excel sheet with 4 columns.

First Name, last name, city, and email.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων

Περισσότερα: getting domain name excel sheet data, excel formulas data entry operator, city name excel sheet, excel align columns matching data, data entry operator excel word, copy pdf file name excel sheet, data entry operator excel, excel data entry operator, word excel data entry operator needed, excel sheet bse nse data, copy website records excel sheet columns, vba add column name excel sheet, vbscript name excel sheet, excel sheet project status data sheet, baby name excel sheet

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11801425

100 freelancers are bidding on average $160 for this job

pandeypriya2003

Hello, We are a small team of Web Design, Data Entry and SEO experts. Over past 10 years we have completed 1000+ projects in Data Entry, Internet Research, Virtual Assistance, SEO, Link building, SMO and Online M Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(551 Αξιολογήσεις)
7.6
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [url removed, login to view]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$1000 USD σε 14 μέρες
(335 Αξιολογήσεις)
6.6
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.5
$333 USD σε 30 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
MdJahangir1

Dear Hiring Manager, I have gone through your job-posting and become very eager to work with you.I Have a team.I am a hard worker and very [url removed, login to view] main goal is to gain my client's satisfaction by completing the jo Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
4.8
shafaqat11

Hello Sir, How are you? I have read the project and understand your requirement. I am a highly trained on Data Entry ,Web search, Web scraping Expert with great knowledge of Excel. I also can do manual/ automate Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.5
Exactwork1

Hi Sir, I am able to collect 20000 scanned waviers details in an excel sheet with 4 columns .I Read Your description and [url removed, login to view], I Also have Great Experience in Manual Typing, Word, Excel, PDF, Data Entry, Web Περισσότερα

$700 USD σε 7 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.0
muritals

Dear Sir/Ma, This project greatly interests me and I will really like to work with you. I am an astute researcher and data entry expert with strong penchant to deliver quality service at all times. I have done several Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
adilsyed123

Expert here to do and complete this project professionally and quickly, I have done similar projects, I can do trial work before hire me sir , will wait for your. THANKS

$70 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
mstsharmin

Hello! Good Day! My name is Sharmin, I live in Bangladesh. I'm very much interested in the Project that you recently posted. I am an expert in those fields. I have already completed several projects like this, so I Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
datainsta

Hi there, I bring a very strong skill set to table and I am very confident that I will be able to deliver this project in the highest quality with total commitment and dedication. Looking forward to your response so Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ias1975

I am a fresh freelancer but have 16 years of experience in IT field. Have hands on experience in MS Office tools which fit for this project.

$150 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usamashaheen86

I have read your job description. I have proper experience about many data entry, research, internet research, market research, information research, data collection, data input, MS word, Excel sheet, power point etc. Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sanabashir999

I can do it

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjay0007k

Hi There, I have 5+ years of experience of working on data and analysis. I have worked on multiple small and large projects and have good idea of handling the data. I will complete the project within time with Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
princesitacuevas

i I am Joanne and I am applying for this project.I am passionate,optimistic and dedicated woman who takes up responsibilities with utmost enthusiasm and see to it that I complete my task and assignments in time.I have Περισσότερα

$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abukaraki0

I believe that accuracy is the best virtue without which it will be impossible to provide quality work. Since many decisions are based on the information punched by data entry clerks, it is important that data quality Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OzoneIT

I have huge experience working on ms office and i am sure i can do this project perfectly on give time.

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ajoy01910206445

Dear sir, I am very excited about your project “hire a Data Entry Operator” that you posted recent. I have much know ledge about this work. Please reply me. I can ensure you that I will work best. I am Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0