Ακυρώθηκε

I would like to hire a Data Entry Operator

49 freelancers are bidding on average $118 for this job

rejaulkarim1

Dear Sir/Mam, This is Tanbir Ahmed an expert virtual assistant from Bangladesh. As a virtual Assistant I’ve already finish some big project here in freelancer.com with excellent feedback. See my profile below. ht Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.5
narsim3128

With respect to this project I would like to present myself as a candidate for your consideration. I have more than 6 years of experience. I have successfully completed few projects for US clients which involved web sc Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.3
delwar923

I can do this project I hope successfully in this work ,I understand and complete in this work right time please contact me as soon as early……….thanks

$30 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
MinaBoushra2014

Hello I am civil engineer with more than 2 years experience and I can help you to do your job accurately, quickly and with high quality, available 24/7 to support you and promise I will meet your expectations. Re Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
garsenyan

I work with data and Excel on a daily basis during the last six years. I have all necessary skills for proposed project completion.

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
meenalgokul

Well, I have skills you will be requiring for this project and I’m confident that I would be a superstar on working for this project..

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tamyaf22

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
msoliman2026

Hello, I am so pleased to collaborate with each other. I am a professional in using excel sheets as I am a professional data entry operator. I have 5 years of experience in data entry. Due to my creative work, I am t Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$83 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RAHULRMENON00005

hello sir, i am Rahul R Menon from kerala, india. I am good at data entry jobs. I signed up here for earning some extra money. I have previous experience doing such jobs. you can trust me on this. hope you would con Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
blastblogging

My data entry skills and customer service acumen makes me a good fit for Data Entry Operator. It would be a pleasure to contribute to your mission utilizing my full stamina. I am a strong candidate for this job because Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ykd007

Dear sir/mam, I am ready to do all kinds of data entry jobs but would specially prefer to do data conversion jobs, like data in image form to other document forms. Thanking you in anticipation. your's faithfu Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nbabita

Hello Sir/madam, I have been working with excel and data entry from last 6 years. if you give me the chance for completing the project. you will definitaly fine the 100% accuracy and the best timing. sir, if you wa Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nwukom

Dear Ms. Davis: My data entry skills and customer service acumen makes me a good fit for Data Entry Operator position at Hollywood Computer. It would be a pleasure to contribute to your mission utilizing my full stami Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bandey

I have done bachelors of computer science .I am very proficient in using Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint. I am very creative, a fast worker, and I can provide you 100% quality of work

$66 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ragilz

I will work according to the targets you want I am here to work professionally if later in workmanship or past experience constraints of the schedule is specified then I will accept the lowest quote you in my pay th Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aartimehta1979

You can hire me because i have a valid reason behind this: As per your konwledge ,i m new in freelancing world but i have a sufficient knowledge to complete the task in pre defined time.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0