Κλειστό

Do some Excel Work

40 freelancers are bidding on average ₹23533 for this job

xeulyandreina

Hello good morning, I'm 100% available to start working immediately; I'm a business Administrator and a freelance translator. - I’ve done lots of translations and audio transcriptions such as interviews, conferences, Περισσότερα

₹27777 INR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
savio10

DEAR SIR , I AM GOOD IN SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH . I HAVE GOOD TYPING SPEED AND GOOD ACCURACY . I AM GOOD IN MICROSOFT OFFICE . I AM AVAILABLE FOR COMMUNICATION THROUGH CHAT , EMAIL AND PHONE Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anishsadasivan

Hi. I have over 10 years of experience in the HR Analytics space I have conducted MS Excel workshops at Corporate level as well. With my professional background, and product proficiency, I will be able to finish you Περισσότερα

₹27777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
surajpattnaik

I can complete your work within shortest period and at low cost possible. i would be great to be working with you. it would be highly appreciated if you give me this work. thank you

₹13888 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Zrumky

Hi I am Rumky. I am worked 6 years more in my local market place. I am expert in Data Entry job. Here I am newly join but I have a confidence to successfully doing my job. Please give a chance

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VitaliixENxRUxRO

I am an advanced user of MS Office (Certified in Excel), Web Applications, Databases, and Administrative Tools. I used my Excel skills for analytics in companies as PayPal, Pfizer and MyBet. I also hold a diploma Περισσότερα

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
falak31

A proposal has not yet been provided

₹23333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yashsinghvi

I will do this.

₹12500 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohit1796

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bellaarista

selamat pagi, saya adalah mahasiswi semester 4 di Universitas President. saya ahli dan terbiasa dalam menggunakan excel di kehidupan berorganisasi saya, karena saya juga merupakan anggota HIMA di kampus saya, yang di Περισσότερα

₹55555 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arsalsoft3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

₹25000 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
paulaadachi

I have vast experience with data entry, knowledge with excel, typing, internet search, data mining, search sites, MS Suite, Google documents. Also I always respect the deadlines and I am focus and objective.

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anubhav9494

I'm a computer engineer. I might not be a good programmer, But I know my way with my keyboard, I have experience of completing all the given task under deadline. I have a good error free typing speed. So I think i can Περισσότερα

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ravena05

A proposal has not yet been provided

₹26111 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sharath855

A proposal has not yet been provided

₹33333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mnwijesinghe

Hi there, I am an observant, passionate and energetic writer, who has the ability of proofreading and editing,copy writing, Data entry and so on. I can give you a superior customer service and I take care of my custome Περισσότερα

₹16666 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jacunacareermail

I work very hard and I am very passionate about the things I do as freelancer, I always make sure that my clients will be more than satisfied on what is expected from me. I will rock your world with excellence.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0