Ακυρώθηκε

Do some Excel Work

35 freelancers are bidding on average $354 for this job

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
robitgupta

Am a freelancer with 2+ year worth of experience working as a Assignment Expert with Different Countries Students till Graduate Level I have been working as a freelancer since 2013. My strong suit has always been data Περισσότερα

$277 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Tasbe

Hi I'm Tasbe. Um successfully completed some data entry work and also interested to do this. If u want u can test my work. Thanks...

$333 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lmcgahey

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RhynoSmit

Be assured that the job will be done with care.

$277 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kashishmonga

I am doing working for logistic company and doing this activity on daily basis for on-boarding new clients and has great speed , accuracy and small time will finish the work as soon as possible by making my timelines

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$286 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ananthansivasamy

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manascdash

I am an workaholic and I have experience for few years in this field.I am punctual and hence can complete the job in time.

$255 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Norsahela21

Greeting! My name is Nor sahela . I am new freelancer and I ‘m full time typist at home. I am also good in data entry.I would like apply this job to enhance my skill. I am hardworking, disciplined and dedication p Περισσότερα

$330 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
IgorIvanenko

I constantly work with data entry (Excel, CRM). I'll do this work on time and neatly. I'm interested in that your project will be done perfectly.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$272 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
danique18

Good Day, I have been doing data entry for 3 years now- both paid and unpaid- and the responses I get back are always positive. I have a great work ethic and will not stop working until I and my client are happy with Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wdaqqaq

A proposal has not yet been provided

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
digolbot

Good Day future employer.. You are always my priority. Working with services company has taught me always to give the best to your customer and they will come back to you. Hire me, I will proof myself to you. Thank Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreejithkk85

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manhas4890

Inner zeal for efficient work, determination to quickly complete work and completing the work on priority are the reasons why I should get this project

$688 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0