Κλειστό

Support is needed in formatting and editing tasks

134 freelancers are bidding on average $140 for this job

jubair7

Experienced FREELANCER HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. Feel free to ask me questions, if any. I look forward to work with you. Have a good day and stay fine :- Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(323 Αξιολογήσεις)
7.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind o Περισσότερα

$125 USD σε 3 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.3
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [login to view URL]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$166 USD σε 5 μέρες
(590 Αξιολογήσεις)
7.3
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
7.5
Webxpert4u

Hello, I am ready to start work with you. Please provide me detail of your task. LET'S DISCUSS before starting the task. I would love to work on this task. I can easily do any task in excel for example, creat Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(207 Αξιολογήσεις)
7.3
fredsky0629

Hi, I read your project description and I understand very well your requirement. I am expert in MS word, powerpoint, and excel. I am the right guy for your project. I can do professional formatting and layout and any t Περισσότερα

$166 USD σε 4 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
7.1
dpune

Hi, I have more than 14 years of exp and I am expert in this kind of work. Please send me more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 290 projects. Please look at Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.4
viya89809

Hi I am Mohana, Certified in Word, Powerpoint, Excel and PDF (Acrobat) with 6 years of experience. I can help you in formatting and editing your documents with ease. I have been working on many similar projects for yea Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.4
sunmoon25

Hi My expert team is ready for the work formatting and editing. Please contact with me for discussion. Thanks.

$200 USD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.4
$166 USD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.0
ROasistant

Hello, I am experienced in Power Point presentations design and PhotoShop design, with PPT slides development in master slide design for a professional approach. I can apply animations, visual effects and graphs in Περισσότερα

$150 USD σε 4 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.1
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.2
$166 USD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.3
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.8
$200 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
expertwriter2010

Hello, Please consider me for this project. I have worked on more than 200 similar jobs and with my vast experience on this type of work; I am 100% confident that I will offer you high quality work. More than 1500 Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.4
vineet370

Hello Sir. I'm Vineet, a responsible person who have wide experience working with Web Data Extraction (Scraping) projects, data entry, design, web search and Internet Research jobs. Several projects done successful Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.2
alvichinolan

Hello, Good day! I can complete the project within your specified deadline. You are rest assured of the quality of my work. You can check my profile for review. Thank you.

$133 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.3
AsadNisar77

Hi Dear Client… I just read your project descriptions and understood all of your requirements. Dear I have proficient skills to use MS Offic with its all softwares including EXCEL, WORD, POWERPOINT, ACCESS, PUBLISHER Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.2
royalcalif

Hi Mr. Employer I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. Price might be negotiable during discussion. Pm me for more information and sample as well. Let me know the Περισσότερα

$160 USD σε 6 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.0