Σε Εξέλιξη

Submit some Articles

Looking for someone to do about 2 hours of simple data entry work now. Must be available to do the work now.

Thank you

Δεξιότητες: Υποβολή Άρθρων, Εισαγωγή Δεδομένων

Δείτε περισσότερα: arabic articles submit, travel articles submit, travel articles submit seo, publication articles submit seo, samples short articles submit, articles submit jomsocial, thank calling business hours, thank looking forward proposal, articles submit, guitar articles submit, free articles submit website, data entry hours, check entry hours mysql, health articles submit, submit must youtube videos, articles simple data entry

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Orlando, United States

ID Εργασίας: #11785107

Ανατέθηκε στον/στην:

bjornspee

Hi, I'm a Dutch guy living in Vietnam. I can help you with the data entry. I have 10 years of IT experience. In my last job I was Office IT Manager for Vodafone Netherlands. Please let me know if you are interest Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
skmothsara

Hello Sir We have dedicated team of 10 data entry experts and internet researcher.We Complete 1000+ project in our local market and now trying to online for more client. We will complete your work on time and in budg Περισσότερα

$15 USD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.4

19 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $20 γι' αυτή τη δουλειά

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(377 Αξιολογήσεις)
7.2
eltamarisa85

Dear catfish007, I can start now to do data entry. I don't have any work for this time, so i can spend all my time. I have completed some data entry project before, feel free to review my profile. Please give me the ch Περισσότερα

$19 USD σε 0 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
6.4
teenasethi

Hi, Ready to start working on it right now I am very much interested in doing work on your project. I already completed lots of data entry projects. I can assure you to provide 100% accurate work. I have past 10 Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
5.8
mahfuz80

Hi, I am very interested to your article submission project. I have enough experience about your project. I have highly confident that i can do your project quickly & accuracy. If you consider me for your projects. I Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.8
TonmoyRoy111

Dear Client, I ensure I will complete the task successfully and within the specified time. I love perfection in work. Have the trust in me and you will be happy after hiring me. Kindly contact me for further details Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.4
fahadi777vw

I ma available to start right now, I can easily do this Looking forward to hear from you Thanks Fahad

$23 USD σε 0 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
exelentshakil

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. Please sent me a pm to show you a sample work for yo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
3.8
simonnokrek

Hi, I am ready to start working right away and available for the next 2 hours for your project. Even I am committed to clinging in this task until I accomplish the job. Can we discuss for a while over chat now? I lo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
3.8
$24 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
chnabeel002

I done right now .Thanks... I done right now .Thanks... I done right now .Thanks... I done right now .Thanks... I done right now .Thanks... I done right now .Thanks... I done right now .Thanks... I done right no Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.4
achievers12

Hi, I have read your project description and I understood all your point. I have done Master’s degree and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of your project. I want to assure you of Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
Virend7586

Hello, My name is Virendra [url removed, login to view] potential to work and provide the best quality service requirements. I have lot of knowledge of this task. I can do this work very fastly & I understood this project. I can sta Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
1.9
SulaimanAF

I have handled many project like this in the past. so i think i can handle it and finish it as soon as possible with zero error. so lets start and finish soon

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
georgehongo1

Thank you for your project Proposal ID 11785107, "Submit same Articles". This is a simple task which requires keenness and attention. It involves the transferring data from a source document into a new one with specifi Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mukhtar7861

Dear Client, I am interested in working on your data entry work. I am available right now. Looking forward to your kind response. Regards Dr. Mukhtar

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sub234

Well versed in Webscraping,Data Entry,MS-Excel and [url removed, login to view] similar work for [url removed, login to view],[url removed, login to view] and some local [url removed, login to view] you of quality and timely delivery.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aalodeh

my day job is working with data , looking forward to help you achieve your objectives , I will happily dedicate two hours to enter some data. looking forward to hear from you.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0