Ολοκληρωμένο

Sound To Text ---09

Ανατέθηκε στον:

RicsonWebMaster

Hello, After i read your job description, i'm very suitable and interested for it, Transcriber here. Thanks, Regards Ricson Philippines

$2 USD / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.2

13 freelancers are bidding on average $4/hour for this job

$4 USD / ώρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.6
thinkitltd4

i can give you perfect word for audio.......................................................................................

$4 USD / ώρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.3
MohsanEijaz

I have experience in MS Office, VBA Programming, XML, MS Work, Google Docs, SQL, Google Spreadsheet, Data Entry in Odoo, Google Document and other related applications. I believe my capabilities would be perfect for y Περισσότερα

$6 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
ahmedhussein19

1- I will listen to the audio file in general to understand the main subject. 2- Using MS- Word/Excel ill Type the data as it requires (words , tables or shapes "if needed") 3- I can make charts or create hyperlin Περισσότερα

$3 USD / ώρα
(1 Κριτική)
1.4
$6 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
recy7329

Good day Sir/Ma'am, I would like to with you on this project. I do efficient and fast work. I have a very good grasp of the English language both written and verbal. I hope you can consider me for this project. Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saidnabi

Hello ! I read your request and found myself fit for your services as I have the skills and ability of performing it . If you seriously want your task to be done in a good and efficient way so you are reading the righ Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dmebiacora

Hi! I'm a university student from the Philippines looking for part-time jobs to support my education. I am professional in writing technical and academic papers in English. I also have a background in engineering, as w Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmedeltoukhi

1- I write fast , I will get it done as soon as possible. 2- after writing it I will read it while listening to it another time to make sure there is no mistakes .

$3 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SaniaAzeem

Hi, I have good listening ability and I done a lot of data entry work and I have 40 wpm typing speed. I have relevant experience and can get the work done quickly. Kindly, message if you have any question regarding my Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manucool2

I have good english knowledge & have watched many english movies thus i know i can make myself to do this works very.

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0