Κλειστό

Smart Virtual Assistant

32 freelancers are bidding on average $431 for this job

chyconsl

Hi, I have read and understood the project outline and will gladly offer an outstanding service. Please give me a chance. A trial will convince you. Looking forward to work with you.

$250 USD σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.3
$250 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
Boody007

Hello sir, Our Passion is To Satisfy your Needs I would be very interested in working with you on this project

$250 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
roxanastiglitz

A proposal has not yet been provided

$261 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JYEO2

Hi there, I am currently based in Singapore, fluent in English and Mandarin. I have extensive experience in luxury hotel sales for the past 6 years. Please let me know if I can furnish you with more information/experie Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
$777 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shrutisinghal123

Hi, I am proficient in data entry and virtual assistant work. I can help with your project. Please let me know your requirements in more detail. A quick snap shot about myself: I am a computer engineer and MBA fr Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ovwede2000

Hi, i was quite excited when i saw your project needs and that is because i have experience in administration and customer relationship management that if you consider me for your project needs i would bring to play on Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nikinut

Hi I can think on my feet. Am intelligent and versatile. Tx u Niki

$750 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
couragewillow

Capable worker

$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lougiebelmonte

I believe I am the best candidate for this project 'coz I am dedicated to my work as a freelancer. So yeah, looking forward to working with you soon! :)

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$461 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SamArbid

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hilliardhank

Hi, My name is Henry and I am a native English speaker from Canada, living in Panama. I had to leave the cold of Canada for a warm tropical weather due to a physical condition. I am willing to share all the details Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sheena06

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EmilyDoherty

I am already a freelance VA, with established clients. I have capacity for more clients on a permanent basis, and note my bid is for an ongoing rate. I charge £18 per hour.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0