Κλειστό

Quick Data Entry Job

This job requires understanding of Data Entry and PDF Files. This is not too hard of a job and should not take long.

Thanks! More details given when you contact us.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, PDF

Περισσότερα: freelance job entry data excel di jakarta barat 2016, freelance job entry data, job entry data, pekerjaan job entry data, online part time job entry data, online job entry data, job entry data online, part time online job entry data, job entry data indonesia, outsourcing job online data entry managements designation, quality assurance agents job responsibilities data entry projects, touch sight entry data entry job, provider data job entry bangladesh, google job online data entry, free lunch job computer data entry karachi

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #12678593

53 freelancers are bidding on average $116 for this job

$150 USD σε 3 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
7.6
muradeltaher

Hi there, I’d like to be considered for your position. For years I’ve worked in Engineering and so I am accustomed to working with all sorts of products and services, and in a variety of industries. I have a deep Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
webjinn

Dear Sir, Please look at my profile.I have valuable experience in many web related fields. It would be improve my skills and support me financially. Thanks

$74 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
rsalmeida

Hello! I can do your work quickly and correctly, I am an extremely correct and responsible professional with my work. Thank you for the opportunity to be able to help you. See my profile.

$150 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
Shenouda92

Hello I can help you to do your job accurately, quickly and with high quality, available 24/7 to support you and promise I will meet your expectations. Regards

$100 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
ftthushara

Hello, I'm happy, able to apply this job. I’m very interested in your job post involving these skills. I have good experience in data entry, typing, web research and MS Office Package. I believe my skills would be i Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
freejk15

Hello, I have 5 years of administrative experience and I feel this job is a good match for my skills. I am a highly capable and experienced administrative professional. As an administrative assistant, I successfully Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zgregorin

Greetings Pretty please, that you choose me for this project. Many similar works I have done. Please for further instructions. I can start working immediately. Expecting material for the job. Again Greetings Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Chriszissis

I love helping people and data entry is one of my strong points! I guarantee my work with 100% refund and payment on top

$98 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jesus9123

experiencia en la utilización de Excel, procesamiento de datos, habilidades procesando datos obtenidos en laboratorios y realización de gráficas para poder comparar resultados. He realizado ademas inventarios y proyecc Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thinkhatke

I am very experienced in both online and offline data entry projects both as an employee of MNCs and as a freelancer. Data entry includes typing the text in an image in MS Word, form filling, formatting of documents, Περισσότερα

$115 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mumarbhutto91

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sullottaMartin

Comprehensive completion of data entry.

$60 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tenderheart23des

I may be new in this business but I could guarantee you that I'm a hard working person and always wanted to learn new things and enhance my skills.

$120 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
norashalabi

A proposal has not yet been provided

$172 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nishanb1434

i have typing speed

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
boongwah

I will do my best

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Stefid

I am new to freelancing. My expertise in MS Excel are all kind of formulas, data entry, data processing, tables... I always finish on time and 100% correct. I am sure you will be satisfied with my work. Looking forward Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0