Κλειστό

Post some Advertisements

41 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $349 γι' αυτή τη δουλειά

$555 USD σε 10 μέρες
(1366 Αξιολογήσεις)
7.9
saurs0506

Hello, I am a Google AdWords Certified & SEO level 3 freelancer with 5+ years of experience in digital marketing & have gone through your requirements & found that you want someone proficient in Internet Marketing for Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.0
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.5
perfectdeadline

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 30 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.7
josephine4142j

Hello! My name is Josephine from Philippines. I am experienced freelancer and I believe I am fit for this job. I have the skills and talent working with different tasks. I specialize in data entry, social media marke Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
seosofts

I need to understand more of the scope to make an accurate proposal for you. Looking forward to hear from you soon... Thanks!

$250 USD σε 50 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.4
manjurul786

Hi, I have read and understand about your project needs. I am a very experienced data entry person. I know all types of data entry works. I can collect information from internet and put those information to data by Περισσότερα

$300 USD σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
$255 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.1
DreamDeveloperz

I have the ability to deliver your work in less than 24 hours with professionalism. I am very interested in your project Also i will give you unlimited revisions Sir please give me a chance I am new here ple Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
RambinaInfotech

Greetings from Rambina Infotech, We have gone through your requirements & can help you with Internet Marketing for your project. We can provide both SEO as well PPC services for it. Kindly share more details of y Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.3
loracruse

I am a hard working and driven individual who has 20+ years experience in a variety of different areas. I strive to be the best never ceasing once Ive reached the stars but reaching far beyond them. I am a perfectionis Περισσότερα

$277 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$288 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JessicaHefley

I am dedicated, enthusiastic, and fluent English content writer as well as proofreader. I have written articles, rewritten articles and spun articles on just about every subject there is--or at least that is what it fe Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nitinsinghrao

hello sir i did this type of projects before so many times and i will surely do that for you please provide me work details so that i can start .i will do reliably on time

$288 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shaffiejones

am able to post your adverts correctly.i will follow your instructions and complete the work on time and with quality.i will complete the work within 4days for $225.thanks

$250 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alineinfo

Hello, In the field of classified ad posting we have a great experience. We are doing lots of project in the field and done successfully. We check your project description and interested in doing your project. We have Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aashima323

Currently, I am pursuing communication management from India Today Media Institute. I am very inclined towards the advertising field. You will see my passion and dedication towards the project, if given a chance. There Περισσότερα

$333 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abubakarbutt94

I have good hands on typing. I have typing speed avg. 60 words per minute. I also have good command on Microsoft excel and word.

$277 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
julanzfer

hello, I understand what you need in this project. I know how to manage social media like facebook, twitter, instagram, google and other social media site. I can help you post some advertisement in all social media sit Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0