Κλειστό

Migrate my Google Mail accounts to a CPANEL

30 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €467 γι' αυτή τη δουλειά

jubair7

Experienced FREELANCER HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. Feel free to ask me questions, if any. I look forward to work with you. Have a good day and stay fine :- Περισσότερα

€500 EUR σε 5 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.7
saqibmunir55

hello i am networking engineer here locally in Pakistan i can migrate your 75 accounts to c-panel hello i am networking engineer here locally in Pakistan i can migrate your 75 accounts to c-panel

€789 EUR σε 3 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
6.6
yeakubislam

Hi, Dear Sir/Madam, Please take a look at my proposal and also profile. I a new Freelancer in Freelancer.com. I am a marketer in Project Management, Virtual Assistant, Data Entry, Data Scraping, Data Collection, Intern Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.2
litebrain

Hi there, I am cPanel expert and I can help migrate GMAIL email accounts to cPanel - will setup proper DNS records, making sure everything works flawlessly after the move. I can start now!

€450 EUR σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.1
kuldeepvk

Hi, I will migrate Google Mail 75 accounts with 175GB of data from Google Mail to CPanel. Thank you

€250 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
AnumZia

I am truly passionate about Data entry, Email collecting, Web research, Excel, Copy Typing, Copy writing especially copy typing and post ads and Admin support tasks. I am extremely hard-working and dependable. In addit Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.2
€250 EUR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
RWHTech

I run a web hosting service and have experience moving accounts between services, so I can get this done without making a mess. I estimated 4 days, but, of course, I may finish sooner.

€500 EUR σε 4 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
sr33raj

i can migrate your google mail data to cpanel server

€250 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
lawrence37

I have over 15 years system administration experience with a number of distributions of linux / unix and windows server, working for a large number of blue chip companies here in the UK. I now run my company (https://w Περισσότερα

€444 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.1
victorxian

Hi my name is Victor and I am based in Melbourne Australia. I work as a System Engineer with 8 years experience in supporting enterprise IT environment. I have strong hands-on experience in deployment and management Περισσότερα

€555 EUR σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.3
vipinharidas

Hi, I can help you in this project. Please find my previous project reviews in the following freelancer profile link: [url removed, login to view] . Will complete the project quickly and perfectly. R Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
trevayneobrien1

Hello! I hope this email finds you well, Based on your job brief I am able to assist you with the migration. Are you available for us to setup a call to discuss any dependencies? Looking forward to working with Περισσότερα

€777 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Acentriatech

Hello Sir, Greetings of the day !!! I am working as Server Admin for past 10+ years, and provide services for all type of requirements and for same we confirm we will migrate all 75 Google Mail accounts with 175G Περισσότερα

€333 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
selfvictim

100% GUARANTEED SATISFACTION – Please get in touch with me via chats for more deliberations. Hello Sir/ Madam I would like to apply as a virtual assistant to help you migrate your Google Mail accounts to your ho Περισσότερα

€833 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€388 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MYehia565

A proposal has not yet been provided

€350 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
drudev

Hello. I am a web developer with 15+-year experience . I work remotely on DigitalRay company - [url removed, login to view] - LA (USA). Technical knowledges: [url removed, login to view] JavaScript Ruby RoR ASP.Net C#, Java, Python, Zend, CakePHP, Symp Περισσότερα

€333 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0