Ακυρώθηκε

Menjelaskan hasil olahan SPSS di excell

Saya ada tugas time series forecasting dengan metode exponential smoothing with trenseasonal. saya olah datanya dengan SPSS lalu saya olah datanya dengan excell namun hasilnya berbeda.

saya butuh yg bisa menjelaskan hasil dari SPSS tersebut dengan excell.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, SPSS Στατιστική

Περισσότερα: pdf excell, spss certification india, excell translate copy, spss reports office, data entry using spss, project simulation excell, sum data based customer name excell, spss graphs, excell writing, excell tempalte, bowling tournament excell spread sheets, vbnet read excell write access, excell script, combine excell files, dot project import excell

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Malang, Indonesia

Ταυτότητα Εργασίας: #12012657

5 freelancers are bidding on average Rp398000 for this job

shahzaib121

Hi Dear I have a lot experience in Data Analysis, Statistic,Business Intelligence,Data Mining, Machine Learning . I am Data Analysis Certified from spss Analytics. I have done all kind of Data Analysis like One way Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
AsadNisar77

Hi dear I just read your project descriptions and totally understood your requirements. Dear, I am experienced data analyst and have proficient skills to use statistical softwares as SPSS, EVIEWS, STATA and other sta Περισσότερα

Rp1000000 IDR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
emokaya32

I am a PhD student pursuing doctoral studies in statistics. Previously, I graduated with a M.Sc. (Statistics) and earlier on I had finished my B.Ed. (Sciences) majoring in Double Mathematics from university. Among the Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
adgotmare

A proposal has not yet been provided

Rp240000 IDR σε 8 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zhaf

Hey there, I did econometric during my uni time and i understand that you need help with forecasting time series model using exponential smoothing method that has seasonal impact on the data using SPSS excel add-in. Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0