Κλειστό

Hire a data entry expert

39 freelancers are bidding on average ₹24924 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

₹25773 INR σε 10 μέρες
(382 Αξιολογήσεις)
7.2
Accounting123

WANT AN EXPERT TO DO YOUR END2END ACCOUNTING WORK? -- YOU HAVE SELECTED THE RIGHT PERSON!! PROMPT AND HAZZLE FREE WORK AND WITH EFFICIENT COORDINATION. I am working for Australian, and US e-commerce Company for boo Περισσότερα

₹16000 INR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
chathuranga22

Hi. I’m senior data entry and web researcher. I can complete your project successfully. I’m Pradeep. Graduated in computer science and have over 6 years’ experience in IT field. Specially in following fields. Περισσότερα

₹13888 INR σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.4
Mastermindshreya

Hi , We do have a team who are experts in data entry , excel and can deliver on time . we will deliver the project as per your expectation.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dorjeephuntsok4

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹26666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adin70

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
goyallonely

i want to do this data entry project plz give this project i am hard working and honest persons i will try my best and complete this project as soon as possibe

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
himanshugarg1276

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
madhuggn

I like to do the data analysis in the form of excel sheets. Good in data entry. Preparation of dashboards on powerpoint also.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anumadeelawan

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
devikaliyanageml

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nilofurbutt

*Quality work | Fast Turn around | Available right now* Greetings Hi, i am computer science graduate with extensive experience in data scrapping over internet, i am fast learner, just tell me once and get this done.

₹23333 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sadhanghosh52

Hello, I am an expert in making accurate data entries, contacting clients anywhere in the world, setting appointments, providing customer support, writing excellent correspondences and emails reply, rewriting texts Περισσότερα

₹27777 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
uzairahmedsabir

The following Points are played very important roll for completion of any type of project/task : Responsibility: (a) Completion of task with-in schedule date and time, it is major factor. Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
edrisaafrican

Hire me and i do the job for you. i have the skills, experience, and i am time cautious with my clients. Yes i believe i am new on this platform and you may check to see my reviews and i don't have any. But there is Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0