Ολοκληρωμένο

Hire a Virtual Assistant

Hi all,

I am looking a person who postings on food forums.

Selected freelancer share with details. Experince & New freelancer are welcome

I need done this 24 hours (urgent)

Total 50 posting for Fixed Budget $5 with good review :) and will give you more works

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Ανάρτηση Φόρουμ, Εικονικός Βοηθός

Περισσότερα: virtual assistant to hire, virtual assistant for hire riverside ca, virtual assistant for hire in canada, virtual assistant for hire $5 hr, virtual assistant canada hire, virtual assistant australia hire, northern territory virtual property assistant for hire, hire travel assistant virtual, business virtual assistant for hire, at home virtual assistant immediate hire, virtual assistant to hire uk, virtual assistant for hire, virtual assistant for hire philippines, virtual assistant for hire in new york area, freelance virtual assistant for hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 37 αξιολογήσεις ) Dhaka, Bangladesh

Ταυτότητα Εργασίας: #12022678

Ανατέθηκε στον:

tomoyan

Thank you for checking my comment. I can start right now as you say it's urgent. I'm looking for having more experience here.

$5 AUD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4

17 freelancers are bidding on average $5/hour for this job

thinkitltd4

ami bangladeshi ...

$5 AUD / ώρα
(73 Αξιολογήσεις)
5.5
sourabh2001

Hello Greetings!! I have read your requirement and very much confident that I can do this job for you. I have 3 years experience in data entry, web research, classified posting, e-commerce product uploading, ZOHO Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.7
$5 AUD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
atulsachdeva76

Hello sir I am a experienced in 7 years content write and virtual assist. I have the requisite skill sets to manage all the give task and I understand the value of timely delivery of work along with wo Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
0.8
ayshka

A proposal has not yet been provided

$5 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
0.9
$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jcjan

I am a patiently hardworking person. I pay very close attention to details in my job. I am good at typing and encoding with satisfactorily accurate result. I'm a foodie also. Satisfaction is all I can promise to ev Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shaizaashraf

A proposal has not yet been provided

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ReviewersOnline

Hi! I know its very difficult for you to choose me from all experts Because i don't have enough reviews.. But Believe me or not I'm very dedicated and honest person.. I will do your working with dedication.. Just give Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
miltonbiswasjohn

Sir... I am really interested to work on your project. I am a new freelancer. My name is Mahananda Biswas . and I have 1 years of experience in Customer Support, Web Research & Data Entry. My goal is to provide 100% Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lolytasianturi

I just resigned from my last company because I want to take care of my new born son. As a full time mom, I want to have a freelance job to make my day more busy and I will not get bored by staying at home all day lon Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nityatpillai

Being a new member in Freelancer.com, I will definitely try to completely the task assigned to me by an employer.

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arafatmohidul

Dear sir , I have done several project like this .I have confident that i will do your work very well.I hope you would like my work and you will give me a good feedback which is very important for my future Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shrutisinghal123

Hi, I am proficient in data entry and virtual assistant work. I can help with your project. Please let me know your requirements in more detail. A quick snap shot about myself: I am a computer engineer and MBA fr Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0