Κλειστό

Hire a Data Entry Operator

59 freelancers are bidding on average $413 for this job

delwar923

I can do this project I hope successfully in this work ,I understand and complete in this work right time please contact me as soon as early……….thanks

$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
akramdhurnal

Hi Sir, I will complete your task to enter data with quality work. I will start work immediately and complete as soon as possible and update you step by step. Sir, Data Entry 100% Accuracy is my first priority Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.2
pateldhrumil

Hello I am Dhrumil, a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and man Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
Atmospheread

My experience revolves around the areas of writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Blog writing,Excel, Data Entry, Data Analysis, Website writing , Thesis writing , Research work , Academic w Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
MinervasoftIT

Dear Client, We are from Minerva Soft, We are pleased to BID in this interesting project. Our Understanding from your Requirement:: DATA Entry work Please provide more details to proceed further. Work Exper Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
malathisrjos

Need to be describe the project description and demo for sample working flow that is very help full

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sadhanghosh52

Hello, I am an expert in making accurate data entries, contacting clients anywhere in the world, setting appointments, providing customer support, writing excellent correspondences and emails reply, rewriting texts Περισσότερα

$555 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
beppeghignone

I am very interested in the work and I can assure precision, motivation, attention to detail, timeliness, accuracy

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usama172

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$255 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Clarinethomas

I am the best candidate because i am efficient and detailed. I type over 55 words per minute. Data entry and business administration is my everyday job and i am very good at my job. i like to stay in communication with Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amitsharma979

A proposal has not yet been provided

$388 USD σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
juwariyahkhalid

Hi, I am Juwariyah, with skills in Data Entry, Excel and typing. I realize that correct data entry is crucial matter and even small errors can cause major problems if not noticed. Thus I would like to assure you to tru Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abukaraki0

I believe that accuracy is the best virtue without which it will be impossible to provide quality work. Since many decisions are based on the information punched by data entry clerks, it is important that data quality Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
haiqakhan

Having experience of working as Medical Transcriptionist (MT) for above 15 years (from January 2000 to-date). Hands on experience of doing the data from US based chain of hospitals in NY (Bronx-Lebanon Hospital, Barne Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0