Κλειστό

Hire a Data Entry Clerk

15 freelancers are bidding on average Rp4864095 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

Rp5154639 IDR σε 10 μέρες
(427 Αξιολογήσεις)
7.4
Yasminhibha

Dear Sir, I would like to be hired for this project.I am a Full-Time Freelancer having vast experience in data entry field. I promise I will do the best, providing quality of work and I am available to answer any Περισσότερα

Rp3111111 IDR σε 15 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
ebuttwebsol

Hi there - My name is Azeem Butt. I’ve read your brief and can see that you’d like us to Design a Logo. I and my team has 7 years experience designing and development since 2009. I am highly qualified for this project Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appeals Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
darilari

I would like to complete your project for $10 USD. I possess the skills you need, I have a good typing speed and good knowledge of Microsoft Office. We can discuss details of the work. Sincerely yours, Darya.

Rp4444444 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zaheer2284467

Hi Sir, I am an expert of data entry and virtual assistance. I can perform any kind of data entry task. I have good profile on [login to view URL] and want to grow here too. Please feel free to contact with Περισσότερα

Rp3333333 IDR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shahalam89

Dear Sir, I am so much interested to task to you. So, please consider your best to get the job. Thanks Mohammad shah alam

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bivmander

Although I am a new freelancer I work in a firm where I need to organize work hours for 250 employers. Also I need to write contract for them, manuals, instructions and other document. I am working with MS office, espe Περισσότερα

Rp3888888 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
martinlutherm

I can deliver your project in good time and in a professional manner. If you need quality work then be in touch so we can discuss further.

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arastogi183

I will do all the work in rapidity and with 100% accuracy

Rp3333333 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mariamegypt

A proposal has not yet been provided

Rp3333333 IDR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp7473462 IDR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mamun80

Dear Concern, I am Electrical and Electronic Engineer. I am very good in Microsoft office application especially in Excel, MS word, visio, power point, etc. I have manage large database in Alcatel-Lucent, Ericsson, Pa Περισσότερα

Rp5555555 IDR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0