Κλειστό

Hire a Data Entry Clerk

14 freelancers are bidding on average ₹21512 for this job

deepavicrantfl

Typewriting English and data entry. Experience in data entry and typewriting. Working in Government institution on temporary basis. Have 8 months work experience in insurance field as data entry operator.

₹33333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jatinsharma07

Give me a chance to prove my self

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
faiqraza1

I will be done data entry well in time. Please consider me for this job. I am postgraduate student and data will be provided to you within given time

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kumarnav23

A proposal has not yet been provided

₹15555 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tncvargas

hello, Im tennessee vargas, and I believe I am the most qualified for the position because I am a hard working person. I can work with less supervision. Have good communication skills. A reliable person and have attent Περισσότερα

₹39505 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shubhamsirohi

I would like to do your work on time

₹15000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abubakarjahangi2

Respected Employer, I am ACCA Qualified. I have experience using Microsoft Excel and can also apply formulas, charts, conditional formatting etc. I focus on quality of work and will deliver project within deadline. Y Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
uthaaja

A proposal has not yet been provided

₹13888 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjidayarathne

I am a person with strong Analytical ability in Mathematics / Statistics/Economics/Finance having BSc. (specialized in statistics), MBA (specialized in Finance), MSc. (specialized in Financial Mathematics). On time d Περισσότερα

₹15000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saikatroy240991

I want to work with your project . My contact details is 9804002229. I am a experienced data entry operator in last two year.

₹27777 INR σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
savio10

DEAR SIR , I AM GOOD IN SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH . I HAVE GOOD TYPING SPEED AND GOOD ACCURACY . I AM GOOD IN MICROSOFT OFFICE . I AM AVAILABLE FOR COMMUNICATION THROUGH CHAT , EMAIL AND PHONE Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kanidhanasekaran

Hello sir, I am web researcher and data entry specialist for the past 8 yrs. I have extensive knowledge B2B lead geneartion, data scrubbing, and in this work. I can complete the job before the allocated time. If yo Περισσότερα

₹22222 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
heetvyas

Hello I am,Heet a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and muc Περισσότερα

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
madEGUADA

Please give details of your job.

₹30000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
reddrivera

I am well aware in using excel and data entry work. Although my former job was in the industry of Busines Process Outsourcing (BPO), this is my first time freelancing in this line of work. I would love it if this will Περισσότερα

₹13888 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0