Κλειστό

[login to view URL] E-MAIL LIST

We are looking for e-mail list from [url removed, login to view]

Bid requirements:

Must indicate how many contact list you can provide based on your BID for this project.

Must Include:

(A) Company Name

(B) Contact Person First and Last Name

(C) Contact Person's E-mail address

(D) Service Category

(E) US and Canada only

Thank you

Ικανότητες: Μαζική Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Χειρισμός Email, Διαφημίσεις email, Οδηγίες

Περισσότερα: whatsapp marketing bulk, viber marketing bulk message, i.c.e. com, blog www atahanasios tsokasblogspot com e mail tsokasagmil com, Assist me with Bulk Marketing , assist me with bulk marketing 3, assist bulk marketing, interspire email marketing bulk smtp, email marketing bulk, marketing bulk email, email marketing bulk database, viewing list mail addresses facebook, wwwcraigs list adult dating com, code send list mail php, bulk email smtp bulletproof marketing, free list mail addresses churches usa, obtain contact list mail php mail grabber, hotmailyahoogmail list mail, need sample contract bulk email marketing business, list mail usa, convert list mail merge, list mail dealer car, list mail addresses germany, community builder list mail sending, bulk email marketing software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 132 αξιολογήσεις ) Mississauga, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #13472452

43 freelancers are bidding on average $109 for this job

TypingxpertRehan

i dont have list from houzz, but if you are looking for architects, from USA i can provide you, or even from canada, thanks

$263 CAD σε 1 μέρα
(1239 Αξιολογήσεις)
8.9
jkaranm

Hi Future Client, Our business is to make your business effective, profitable, & [login to view URL] are able to have a sound understanding of our Clients’ operations and their corporate goals, and we continually bring kno Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
7.7
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Web Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the informatio Περισσότερα

$100 CAD σε 10 μέρες
(296 Αξιολογήσεις)
7.6
pandey2008

Hello Sir, we have 8 member team and we can start work right now just give us one chance we will do our best,awaiting ur answer.

$66 CAD σε 1 μέρα
(477 Αξιολογήσεις)
7.3
asifdwan

Hi there! I am specialist on scraping data from any kind of websites including frequently blocking sites. Also an expert on all of data entry & research jobs. I’m ready to start it right away. I look forward to hea Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
6.8
sunmoon25

Hi Can we discuss in chat. ........................................................................................

$100 CAD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.9
bestfreelancer52

Hello I can provide [login to view URL] E-MAIL LIST . I am interested in offering our Email list providing services for this job [login to view URL] can see on my profile that I have completed many similar jobs. Waiting for y Περισσότερα

$83 CAD σε 0 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.7
tmoi06

Hello Sir/Madam, It is my pleasure to be able to bid on your project. Really very much interested to have this project, if you permit. I am 100% confident that I can execute the project with good quality that Περισσότερα

$50 CAD σε 5 μέρες
(432 Αξιολογήσεις)
6.2
$120 CAD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.0
sujonmax2

Dear sir, Greeting, I'll provide you 3000 list. I've extensive experience team web research data collect work.I'll do the work will be absolutely perfect and sound which can able to make you 100% satisfactory and Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.2
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$99 CAD σε 2 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.3
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$100 CAD σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
$83 CAD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.1
DelowarHossen

Hello dear client, Hope you are doing very well .I read your full post very carefully and understand what You need. I am ready to give you 1000 company data that you have listed. If you need to scrape all company data Περισσότερα

$100 CAD σε 4 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.2
AnumZia

I am a graduate in business administration and I can speak and write English well. I am proficient in Data entry, Email collecting, Web research, Excel, Copy Typing, Copy writing, Photoshop Photo Editing, Video Editing Περισσότερα

$50 CAD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.1
Itsoftbd24

Hi, I am Monalisa Akhter from Dhaka, Bangladesh. I have a team and I can do this urgently if you needed. I want to do your job perfectly if you select to me. If you select to me then I promise that I can try my best Περισσότερα

$50 CAD σε 2 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
backofficeworks

*** Do You Like Getting the Results You Want? *** Need to Stay on Budget?*** Hi, I think you just found the right candidate here! I will make sure to deliver the best as per your Requirements. I am an experienced co Περισσότερα

$50 CAD σε 5 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
shahiddar

Hello, I've reviewed your complete job description, and I fulfill all the qualifications required for this project. I have a ready database of e-mail list from [login to view URL] of global level in a of count and they are Περισσότερα

$50 CAD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.0
pariyanivinit

Hello, I'm glad to inform you that I have expertise to assist you in providing contact list, e-mail list from [login to view URL] . I CAN PROVIDE YOU AS MUCH LIST AS YOU WANT of US and Canada only. I will provide 3 contacts Περισσότερα

$99 CAD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
4.4
csantra47

I want to give you white hat methods using SEO every day update report and result 1) on page and off page optimization 2) social bookmarking 3) link building 4) Blog Commenting 5) Article Submission + Article w Περισσότερα

$111 CAD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.3