Κλειστό

Get Data Entry Done - 20/06/2017 08:59 EDT

30 freelancers are bidding on average ₹5744 for this job

₹7777 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
AAGGMM

I will make this data entry job as you specify, without errors and on time Relevant Skills and Experience I made a lot of data entry work in excel, Ms Access and SQL databases Proposed Milestones ₹3333 INR - After fi Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
sufwanmehmood

I offer to my clients an individual approach with preciseness, attention to details and polished work. Relevant Skills and Experience I have over 3 years’ experience in creating and designing, most of which involved t Περισσότερα

₹2250 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
divyangpate

i am an expert in data entry with typing speed of 45wpm. Also have professional experience in database management of 2 years. I would easily complete this project within stipulated time frame Relevant Skills and Exper Περισσότερα

₹2777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹2250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lucaslevy

Quality guarantee and expectations will be exceeded on time or earlier. Relevant Skills and Experience Excellent data processing and management skills. Proposed Milestones ₹7777 INR - Updated available as requested.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lalith91

I can do the work and deliver exceptional results. I will fit in beautifully and be a great addition to the team. I possess a combination of skills and experience that make you stand out from the crowdHiring. I will ma Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sherryhk

A proposal has not yet been provided

₹6289 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
riyajumi

I will explain how can I complete the work once I get your project description

₹11000 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
erastusmuya

Meeting deadline strictly and accurate work. Relevant Skills and Experience Data entry expert and IT conversant Proposed Milestones ₹7777 INR - data entry

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
apmampusti

I work in a fast and relatively efficient manner when it comes to scanning and transferring information. Be it through spreadsheets or databases. This also goes for information extracted from the web. Relevant Skills Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nsozonov

Hello! I have enough time and experiance to complete this work. Please let me know about project details. Relevant Skills and Experience Search Proposed Milestones ₹12222 INR - Work done

₹12222 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
danmaurice

Hi, I wish to aid you accomplish your task in more efficient and quick manner. I offer professionalism and excellence in my service delivery, thus my assurance to you. Relevant Skills and Experience Data Scientist all Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹5555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹5555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
riteshtripathi20

Have extensive experience in MS Office for the last 10 years and have been using it on daily basis for better decision making. Relevant Skills and Experience MS Office, Excel especially Proposed Milestones ₹5555 INR Περισσότερα

₹5555 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0