Κλειστό

Get Data Entry Done

34 freelancers are bidding on average $183 for this job

jubair7

Hello Sir, I have read your project and very interested on contributing with the completion of it. Let's discuss more and finalize the project and cost. We have our own workplace with 9+ working PCs and laptops, wi Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(318 Αξιολογήσεις)
7.7
Webxpert4u

Hello, I would love to work for you on this task. Please provide me EXACT details regarding the task so I can quote you exact time and price for this task. I can do Web Scrapping Using Python, Java script and Chr Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
7.1
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(420 Αξιολογήσεις)
7.3
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
6.8
nurmohammad21

Sir, I have Ten years Experience from a reputation IT firm. I am detail oriented hard worker and honest. I assure that I will provide you Quality Work with 100% accuracy. My main goal is your satisfaction. If i get thi Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.2
virtualworker100

Hello, I am interested in this job.I can do it. Just I like to know full details. Thank you for your time, Arefin

$250 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
ajoaosilva

Hi I have done lots of jobs like this but your specification is too vague. What kind of data and how much are you talking about? Will i have to search the internet to get it? Will you send me some files to extract Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
adelhassan88

Hello , my name is Adel i have a bachelor degree in computer science ,i have excellent experience in many fields that's because i used to work when i was still student , my field of expertise is in designing and writin Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
sathemahmud2

Hello, I am glad to see your job post. It has drawn my attention. I want to offer myself on this post. I have all skills which you have mentioned. Though I am new here I have a lots of experience which is related to Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
Stefid

I am new to freelancing. My expertise in MS Excel are all kind of formulas, data entry, data processing, tables... I always finish on time and 100% correct. I am sure you will be satisfied with my work. Looking forward Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sayed654321

Hi Dear, I have noticed your bid. I am highly interested to do this job. I have long expertise in this area. I can assure you that you will find me professional and sincere in accomplishing your job. I will engage my Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yenny27

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bmdeshmukh18

I have been working and doing excel work for past 3 years. And have gone through tough tags to do my job through it.!!

$166 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
reemamohammed

I am fluent in English as it is my first language. As well, I have a laptop and access to wifi. In addition, I type 70 words per minute with an accuracy of 98%. I can get this done for you on time, whenever you need it Περισσότερα

$244 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elshahedmohamed

unworkable as an operation team leader and almost of my work depend on reports and excel

$88 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ricca021

A proposal has not yet been provided

$83 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
miqdadalarabi

Dear Sir/Madam, Data Entry is my favorite hobby, I believe that I could make the job done for you in a very short time. I have being working for the last 5 years as a privet Typest, for different types of projects, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fariznugroho

30+ hours/week availability; Able to work in any time zone. Currently not working on any project and can start right away.

$177 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0