Κλειστό

Get Data Entry Done

57 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $384 γι' αυτή τη δουλειά

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(386 Αξιολογήσεις)
7.3
manwar4393

Dear sir I will start now I am web research, data entry and copy typing specialist. My typing speed is 100 word per minute. I am honest and hard worker. I will start now and deliver you before your deadline. I prov Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
4.7
DelowarHossen

Hi, I read you post very carefully and very much interested to work your project. I am experienced, hard worker, Decent and quicklarner. I always take project like my own project. I am committed myself to give my clie Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
nawazwasif

Hi sir you are requested to see my portfolio for previous work experience..... Thanks

$277 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
TiagoRibeiro1992

I have a lot of experience with Excel Spreadsheets and with data typing and processing, so I would be a good appliant for this type of job.

$455 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.8
rk2631997

Am not doing any work for the time being and hence i would be able to complete the project and give it to you on time without any errors. I am sure that i will match up to the standard expected on the particular projec Περισσότερα

$444 USD σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LauritaM

I am the best candidate for this job because I pay attention to every detail, I work fast and I do everything with passion!

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arifshahriartex

I am confident about doing the job in time .I am experienced and I will try my best. No need to pay if you are not satisfied.

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
quynhtienlnqt

Hello I am Amy. It is my pleasure to work with you

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
izrafel08

I am a fast typist and very meticulous in my work. I am very good in word and excel since I am always using it specifically in computing students' grades. I think I an the right one for the job.

$333 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MWoWTA

Dear Sir / Madam, Firstly, I need a good customer reviews and you can pay less fee to do your task. We can negotiate it. Of course, the duration depends on task.

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sheal333

Dear Sir, Good day! I hope you're having a good time. Moreover, I am interested in this project. As I have 7 plus years of experience in corporate finance. Also, I have advanced level skills in Ms excel. therefor Περισσότερα

$350 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sainya

Hii there, I am Sainya Aylani, hold master degree in Human Resource. I define myself as confident, honest and dedicated girl who is wholly committed to excellence and learning. I have read the project and I understan Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Charliemb

I am very good when it comes to Microsoft Office tools, and I love data entry and analysis.. Its kind of fun and challenging, at the same time. It makes me to always double my effort in every project I handle. You Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shajaluddin1980

After 7 days I will complete.

$300 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmedtaher2020

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0