Κλειστό

Get Data Entry Done

35 freelancers are bidding on average $347 for this job

difan016

I am top rated freelancer , i can do trial work, give me more details , you can check my profile and thousand of reviews I am regular doing similar projects, hire me if you need high quality work thanks S Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(745 Αξιολογήσεις)
8.1
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(439 Αξιολογήσεις)
7.4
sandroshubladze

Hello, I am spreadsheet expert usually specialize in creating automated macros and nice looking excel forms. I have lots of experience in that field and would like to work for you However, if you are interested, P Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.1
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.8
MoohHHooM

Hi, i can help you with this project, please let me know more about it :) Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.3
Misujon3

Greetings! Hope you will not ignore my resume/cover letter or proposal letter whatever you mean it. Wish you could have spent some time to read this thoroughly. May be this will help you to get an eminent person or ma Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
ajoaosilva

Hi I have done lots of jobs like this but your specification is too vague. What kind of data and how much are you talking about? Will i have to search the internet to get it? Will you send me some files to extract Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
amaannaughtyking

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nuza242

I can make this for you

$300 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asya770

I have 10 years experience of analysis, financial and management experience. I have created a huge amount of Excel spreadsheets including ones used for sales and revenue forecasting, s&op process, inventory tracking, Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EngineerSantos

Hi, I am a perfectionist person; no detail escapes from me. I have the free time and I will enjoy doing the work. I can type like 55 words per minute, so the work will be on time. Regards.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ruchitgandhi123

I Have been doing internet matketing for past 4 years having expertise into SEO, Link Building, Forum and Classified Postings, Guest Blogging, Customer Service. My Vision: High Quality, High Speed, High Satisfactio Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mlsmyr

As I used to work with excel a lot, I'm good with it. Also I'm not working for now so enough spare time for doing the work.

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
afsarbasha000786

Having qualified in higher typing test and got a certificate and worked in a BPO for 2 years in non voice process and having ten years of experience in dealing with computers can do your work accurately and within a sh Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shahryaralishayk

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
datasolution01

Dear Sir, I have read your job description. I have proper experience about many data entry, research, internet research, market research, information research, data collection, data input, MS word, Excel sheet, power Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
$277 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0