Κλειστό

Get Data Entry Done

74 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $121 γι' αυτή τη δουλειά

difan016

I am top rated data entry freelancer , i can do trial work, give me more details , you can check my profile and thousand of reviews I am regular doing similar projects, hire me if you need high quality work Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(712 Αξιολογήσεις)
7.9
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(388 Αξιολογήσεις)
7.3
Webxpert4u

Hello, I would love to work for you on this task. Please provide me EXACT details regarding the task so I can quote you exact time and price for this task. I can do Web Scrapping Using Python, Java script and Chr Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.0
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.6
Venkat2011sri

Hi, I am working as a freelancer since 12 years and completed 1500 projects. I assure you 100% accuracy in the delivered work. I look forward to work with you. Please provide me an opportunity to get started and prove Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.2
CreativeWords89

So, in modern world business concepts are changing very fast. People are getting more demanding and too much conscious. They like to go through every product details before purchasing it. An engaging well written produ Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.4
hatemfreelance4

“Budget and project period are flexible to meet to your requirement” I’m an Electrical Engineer. I am very interested in Web search and data input task and also i have a good experience in this field. I am responsi Περισσότερα

$77 USD σε 2 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.5
rejaulkarim1

Hey there, Here is an expert virtual assistant from Bangladesh. I’ve already finish some big project here in freelancer.com with excellent feedback. I’ve seen your clear job description & eagerly wishing to be a pa Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.5
vw8329401vw

hello, I am good in data entry and editing files. can complete your work in less time with high accuracy. quality is my main priority. looking forward to work with you. Will provide High quality work with less money Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
dragosleahu

Hello ! I am right here and I have enough spare time. I am happy to help you carry on your task. Looking forward to discuss more about your project !

$277 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.2
camzjd

hello sir.. i have done similar projects like this one before.. copy paste and image related work.. the only key to achieve high accuracy is that you need to be keen on details. making sure everything is correct before Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.5
umeshj1982

Hi, Greetings of the Day!!!, My name is Umesh Joshi, a management professional by profession & I would like to know the details of the project. I have more than 8 years of experience in the field of Data Proce Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
mightysemiuh

Hi, I'm Sem, after reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this task. I am 5-star excel and PDF expert here at freelancer.com. I had many similar tasks, including copy from PDF to exce Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.1
pateldhrumil

Hello I am Dhrumil, a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
Ramez125

Hello I have more than 5 years experience and I can help you to do your job accurately, quickly and with high quality, available 24/7 to support you and promise I will meet your expectations. Regards

$30 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.6
ambiak

Hello, I'm Ambia, a personable, reliable and conscientious individual with high standards of honesty and integrity. I saw your job post and I am very much interested in working on your project because my skills direc Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.9
Arshad0530

Hi, I'm writing in response to your job proposal, I have worked in administrative field in more than 10years. This has provided me a valuable experience in typing. I believe I can achieve the task on time and loo Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Norsahela21

Greeting! My name is Nor sahela . I am new freelancer and I ‘m full time typist at home. I would like apply this job to enhance my skill. I am hardworking, disciplined and dedication person .I can help you to comp Περισσότερα

$110 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Serapp

Hy. I will be glad to work on this profect. My strong points are professionalism, seriousity and accuracy results. You will not regret if you choose me. Have a nice day !

$64 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mukesh411

10days

$200 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0