Κλειστό

Get Data Entry Done

72 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $110 γι' αυτή τη δουλειά

dusmanija

Hello Sir, I have 100% completion rate and I am expert in web scraping as I have written over 2000 site scrapers in my career. Contact me to talk about the website you need the data from. Check my profile to see tha Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
7.2
l2factory

Hello. I specialize in data-mining software, extracting a variety of information from different sources. Some of my work on extracting information.... [url removed, login to view] and many o Περισσότερα

$55 AUD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
6.1
elbruninh

Hi, i'm interested, could you give me more details please? what is the site to scrape? what info do you need? i can do a php scraper regards [url removed, login to view]

$100 AUD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.9
bhaveshghodasara

Looks easy at first sight. but need further information like,from which website do you want to extract data, how many entries and fields need to extract. According to entries i can increase or decrease work time.

$77 AUD σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.3
$100 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
$155 AUD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.3
huynhhuuco

Dear Sir/Madam, I'm very interested in and willing to do your job. I have experienced with your work before, you can find them on my portfolio as below. I’m a senior web developer and an expert with many of soft Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
pateldhrumil

Hello I am Dhrumil, a motivated and expert freelancer. I am ready to get this job done for you quickly and within your budget. I have 3 years of experience with data analysis, data entry, spreadsheet work and Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
$61 AUD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.6
pm9887

Hi, I have vast experience in Lead Generation, Data Entry and Data processing. You can check my competencies. I can give you the best quality in quick turn around time with the good competitive price. Thanks

$66 AUD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.4
vw6476081vw

Retrieve data from html or more complex search results in ASP.net formats. Have experience with scraping large databases. Was able to retrieve data from Stock Exchanges with in a day.

$108 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yourchishty

We have understood your fundamental requirements and can easily fulfill your desired project but We would need more of your desired information which we will discuss it in chat and which required features would be add Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
laxmanroy22

A proposal has not yet been provided

$45 AUD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PhilBadooLancer

Hi there, I am an experienced Lead Generation Specialist, whose job focuses on data entry, data mining, generating leads, data scraping, and other related jobs which has data entry involvement using Microsoft Excel Περισσότερα

$120 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sdraz

Waiting for BOQ

$150 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asmaasemoo

Dear Sir & Ms i'm so speed ,, honesty ,, hard worker ,, excel expert i'm willing to do effort in that work to finish it as soon as possible to deliver the job on the time have a good day thank you

$50 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vcareall

Hi hope you are doing well. I have taken a look at your task and I have confidence that we can work together, I have lot of exp in this area. so give us a chance to work with you. Once you give as a chance to serve the Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MassiveData

This is exactly what we do all the time. You will get the report formatted exactly as you need and it will be done on time. If changes are required we will be happy to support those changes within the scope of this bid Περισσότερα

$166 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Deepu2016

I had worked for MNC Banking industry for almost 9 years with excellent experience of Typing skills. I have proved my Talents and skill sets in my Previous organisation by providing them good Quality work along with Περισσότερα

$55 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0