Κλειστό

Get Data Entry Done

32 freelancers are bidding on average $366 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(435 Αξιολογήσεις)
7.4
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$350 USD σε 10 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
7.2
sandroshubladze

Excel expert - Data entry manager - VBA programmer I can do anything for you in excel Feel free to contact with me and ask any questions you have

$722 USD σε 10 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.2
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.8
zub

Hello, Thanks for this opportunity. I would love to work with you as partner. Hope to chat with you soon. I went through all your requirements and I have understood your needs. I will like to do this project, I ha Περισσότερα

$315 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
mmadi

هلا Hi, Thanks for posting your requirement I Read Your Description Fully . We are Flowgica technologies for Web and mobile development. We can do this work quickly because we have done this types of work before and h Περισσότερα

$450 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
ushakalabarigi

Dear Sir/Madam, I have been in this industry for 3+ years and such jobs are my daily practice. I can work for more time as i am working from home and can complete project within time. This is my first time on thi Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
ajoaosilva

Hi I have done lots of jobs like this but your specification is too vague. What kind of data and how much are you talking about? Will i have to search the internet to get it? Will you send me some files to extract Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
IamPayan

Hello, there mate, I am have read your job post, and I am delighted to inform you that I am interested in working for you. I am an expert writer, a researcher with exceptional data entry skills. If considered for this Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nasiqulibat

i need doing something in this spare time

$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
savio10

DEAR SIR , I AM GOOD IN SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH . I HAVE GOOD TYPING SPEED AND GOOD ACCURACY . I AM GOOD IN MICROSOFT OFFICE . I AM AVAILABLE FOR COMMUNICATION THROUGH CHAT , EMAIL AND PHONE Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EchelonTechn

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Norsahela21

Greeting! My name is Nor sahela . I am new freelancer and I ‘m typist. I am also good in data entry. My typing speed is 30-37 words per minute . I would like apply this job to enhance my skill. I am hardworking, di Περισσότερα

$550 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Luhnur

Saya telah lebih dari 5 tahun bekerja dengan komputer. Selain mengerjakan projek pembuatan aplikasi berbasis web juga aktif sebagai typist. Laporan anggaran dan pendapatan perusahaan juga biasa saya kerjakan. Mengaplik Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aytek216

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naheddalkayyali

Hello Sir, I am ready to save your time and get the data entry done :) Let's save your time, discuss the details and start the work immediately Regards

$250 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iancucatalin

Let me finish your work very fast. Is easy for me and i want to help you for this project because you are important for me!

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zgregorin

Greetings I am Zlatko. I hope you choose me for this project. I'm very proficient and I have valuable experience with: - Data Entry, - Auto Cad 2005 drawing, Auto Cad drawings convert to PDF and vice versa, -con Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0