Κλειστό

Get Data Entry Done

Excel to create a Advanced Filter Multiple Criteria using VBA. Also need username and password login screen built within the excel.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Excel

Περισσότερα: what you want done as data entry operator, entry data get 5 hr, entry data get $5 hr, web updating data entry data conversion based, data entry data analysis , touch sight entry data entry job, php mysql entry data, google entry data, smart entry data, chapcha entry data entry, difference data entry data proceesing, data entry data conversation

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12027603

35 freelancers are bidding on average $439 for this job

Webxpert4u

Hello, I would love to work for you on this task. Please provide me EXACT details regarding the task so I can quote you exact time and price for this task. I can do Web Scrapping Using Python, Java script and Chr Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.9
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$421 USD σε 10 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
6.6
ikramhossien

sir I am expert data entry and websearch also i have a good team , so please contact me I hope I can help you in this [login to view URL]

$250 USD σε 10 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
6.2
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Give me 1 chance ready to start work. Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [login to view URL] work will be absolutely perfect and sound which Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.2
DelowarHossen

Hi, I read you post very carefully and very much interested to work your project. I am specialist of data entry, Web search, Data mining, Web scraping etc. I always take responsibility to give Clint 100% professional w Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
sandroshubladze

Hello, I am spreadsheet expert, VBA programmer. I can do that for you very accurately and fast Feel free and contact with me before awarding me with this project and ask any question you have I am right person for Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
$250 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Pradeepmaur

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
esraamoustafa909

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
athulsen86

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SerezhenkoSergey

Greetings from Ukraine! I'm good at MS Excel, Google Docs, data processing, data. I'm interested in your project. Will be glad to cooperate with you. Please ping me any time. Thanks.

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EchelonTechn

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hlpaling

Hi, Good Day! I would like to apply to your job posting here in Freelancer "Get Data Entry Done". I'm hardworking , self-motivated and fast learner. I really love to work. I have extensive data entry experi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MWoWTA

Dear Sir / Madam, Firstly, I need a good customer reviews and you can pay less fee to do your task. We can negotiate it. Of course, the duration depends on task.

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Overseashelp

hello, i can definitely do that. i am an excel expert i you will notice the skills, quality and well done job

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anaisa74naisa74

Work since 1998 programming in various languages, including VB, VBA. Made VBA projects for Civil Construction and Public Hospital. Very knowdleges in VBA Excel and ACCESS. Have Microsoft Certification (MCP and MCSE)

$555 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0