Κλειστό

Fill in a Spreadsheet with Data

34 freelancers are bidding on average ₹5652 for this job

₹7777 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jeswinroy

Hello I am new to freelancer but i am working in this field of articles and data entry since a year. kindly, tell me the details of this project looking forward for a message from you Thank you regards

₹11111 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LakshmiVedha

I have excellent skills in doing spread sheet and involved in preparing various reports using open office and Microsoft Office softwares and i can deliver the work on time without any delay.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saiteja9040

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ns2129

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dileepnsp

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akashanew1

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
InOutData

Hello! I can complete this task for you! How many days are you hoping this project will go on for at 150 forms per day? Can you send me the URL of the web form? Also, what is the format of the source data? Lookin Περισσότερα

₹7777 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anujdosi17

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
princessdani101

If it's efficiency you are looking for then I'm the person to give you that. Like the great philosopher, Aristotle postulated, “Excellence is what we repeatedly do, therefore excellence is not an act but a habit.” Hen Περισσότερα

₹11111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
athulsen86

we are grp of people ready to do any work so if u give us an opertunity I would like to give u an opertunity by providing a low price for the job

₹1850 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrdiegohrr

Hello, My name is Diego and I have worked with scientific researches for the last 5 years, my duties on those researches was to fill in spreadsheets with data collected to run analysis, so I can guarantee you that I Περισσότερα

₹7222 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amitkalia14385

I am not a full time employee anywhere. So, my full dedication will be towards your work and I have experience of 8+ years in performing excel tasks.

₹1850 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Tanvir1981

As I am performing my jobs as PA therefore it not include MS office (Excel and word) but also include many forms filling as my employer used to fill up his all loan, his children admission forms etc. Besides this, I al Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gospodjicamica

Hi. I already did some similar projects so I have experience in this job. I developed some skills you are looking for such as data entry, data processing, making tables and charts etc. It will be done fast and producti Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nchqh2000

Dear sir I am Nicholas Hanry from Indonesian and I am expert in Data Entry. I found your job posting and I think I'd be a great fit and I would love to have opportunity to discuss your with you. I will enter data well Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ankitdubeycmc

My consistency.

₹5000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alevcnblt

I am a fast typer so I believe I will be finishing the job on the time, thank you for consideration.

₹8000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0