Κλειστό

Fill in a Spreadsheet with Data -- 2

61 freelancers are bidding on average $87 for this job

mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
7.4
Webxpert4u

Hello, I am ready to copy paste data from website/Pdf file to excel manually or auto. Please provide me exact source of data so i can check quantity of data and can quote you exact amount and time of delivery. LETS Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
7.3
ZAZwork

Dear Concern, I am interested in your job post involving these skills. It says that you are looking for someone who knows English & MS Office, also who is a detail-oriented person. I think that I am the right person Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(114 Αξιολογήσεις)
6.9
diamond247

I have gone through the project details, attachments and understand what you are trying to achieve. We have completed a number of similar a projects to yours. And we are are experienced critical data research. ## A Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.0
sadekhosen77

Hello... I am highly interested to do your project. I beleive that, I can do this work properly and in timely by your instruction. Always determined to give you a best work. Moreover, I have a group which consist Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
6.2
$50 USD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
5.9
l2factory

Hello. I specialize in data-mining software, extracting a variety of information from different sources. Some of my work on extracting information.. [login to view URL] and many oth Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.9
Nitu1988

Hello sir, I am interested the data entry job you posted. I have experience almost all kind of data entry work. So data entry is quite easy for me to do. I have some sample for [login to view URL] you want I can send it to you. I Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.5
mstsharmin

Hello! Good Day! My name is Sharmin, I live in Bangladesh. I'm very much interested in the Project that you posted. I am an expert in those fields. I have already completed several projects like this, so I am apply Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.1
DLTechnologies

Hi Greetings! Please come over discussion and clarify about the type of data and format of the template. I will give my best to complete the project. I will be available on your time, so, communication is not a p Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
5.3
marefin34

Hello, I am interested in this job and available from now. I am good for this kind of work and I am able to do this job smartly. I will do it manually. So you will get an accurate result. You can rely on me. Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.1
mladenbiz

Greetings, I'm experienced computer user and I use MS Office on daily basis.I have successfully done data entry jobs in the past. I would like to hear more about this job from you. Sincerely, ~Mladen

$45 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.4
mhafujmahmud

Dear Contact Person, I have vast experience in web search, web research, collecting information, data entry and formatting. I am looking for more opportunities to put my skills and experiences above others. For a b Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.9
Guruchandar

I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed projects like this. I have excellent command over English. I am a hard wor Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
jahidskm143

Sir, Really I am like this kind of task and have a lot of experience and Within a short time to do the work with responsibility. So please contact me. May be i can help you.

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.2
DataEntryVersed

Hello! Good Day! My name is Moshiur. I am very much interested in the Project that you posted, so I am applying for this job. I have the ability to deliver accurate results in the deadline for any kind of data entr Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
susu2795

Hello sir, I would be delighted to be working with your company for the considered job data entry. I have a past experience of over 1000+ records of data entry with quality of work and error-free. I am looking forward Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
ringkey

Pls hire me

$100 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhaveshmuttha

will do it in a day

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0