Κλειστό

Extract text from photo + deliver with same fonts

Extract the text from attached 2 photo and write it in a word, 100% exact font, size, style, layout. I ll provide you the logo.

send it to me in 1 word file, 2 pages, A4 ad send ,me the fonts you use too.

need this in 1 day

download it from here:

[url removed, login to view]

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Word

Περισσότερα: hot create photo text, photo text changer, photo text editing upload, retail photo book software online use, picture text extract pdf, user upload photo text webpage, perl deliver script attachments extract, fonts sharp rich text, extract data use data perl, change photo text, upload photo text message, tagging photo text javascript facebook, ebook text extract, visual basic text extract necessary information excel, photo text flash

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 138 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #14689697

55 freelancers are bidding on average $20 for this job

mantislin

Hi sir, I am scraping expert, I have did more than 350+ scraping project, please check my feedback then you will know. Can we discuss more details about this project? then I will provide example data/scr Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.6
pakee

EXPERT DATA EXTRACTOR here.. Relevant Skills and Experience Consider its DONE within 12 HOURS with 100% GUARANTEE and ACCURACY.. LETs START Right now Proposed Milestones $35 USD - milestone

$35 USD σε 0 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
6.5
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO. Relevant Skills and Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
kalidas365

I have gone through your requirements well and very interested to work in this typing and word formatting project Relevant Skills and Experience [login to view URL] http://kalidas365i Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
5.8
prem4998

Hello there my beloved employer, I have gone through your project description and clearly understood what you need me to do. Relevant Skills and Experience You can just test me for a week so you will get to understand Περισσότερα

$10 USD σε 4 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.9
$15 USD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
6.0
helalru

I have read your project details and understand. I am expert on this project. Please check my profile then you can understand. I always provide 100% quality and quick service. Relevant Skills and Experience I have rea Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.5
bilalmaher053

hi, i can extract data from image i day, thanks... Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$25 USD σε 1 μέρα
(105 Αξιολογήσεις)
5.6
Anasra

Hi I checked it and i will create this in les then 24 hours by the same size and font etc which u need. kindly consider my bid Than kyou Relevant Skills and Experience feel free to see my reviews Proposed Milestone Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.3
DLTechnologies

Hi [login to view URL] :> No potion to download any file, only can send file through this site. Yes this is a pretty simple job. I could do it within a day. Please come over freelancer chat provide me the fil Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
5.4
Jamila55

Hello I would like to do your [login to view URL] you please contact me for more detail? Thanks jamila Relevant Skills and Experience Data Entry, Word Proposed Milestones $15 USD - .

$15 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.0
$10 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
4.7
rakshitdadhich

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $10 USD - .

$10 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
$10 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
4.8
$15 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
$10 USD σε 0 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
Ranitani9

Hello I am interested in your project because I am sure I can do it. I have all skills needed by your project. I have done many similar projects. I can give you a sample of your work so you can be sure that I can do Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
$15 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.6
$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
$10 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.6