Κλειστό

Extract public data from social networking website

59 freelancers are bidding on average $135 for this job

e3d

hi, which social site are you talking about ?

$147 USD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
8.1
seaanddream

Hi, my name is Sevinc. I read your "Extract public data from social networking website" project descriptions carefully before bidding. I checked your requirements as well... I got what you need and ready to go ahead Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.4
jubair7

Experienced FREELANCER HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. Feel free to ask me questions, if any. I look forward to work with you. Have a good day and stay safe :- Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.7
phpXpertbd

Dear Sir, I'm very much delighted to let you know that i did data scraping with PHP-cURL, PhantomJS, Node.js, Selenium from many sites. I just scraped the data from web site and then wrote the data in mysql database Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.8
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [url removed, login to view]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$155 USD σε 5 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
6.9
bd100m

I can start right now..........Lets start!!! I have 4 years experience on this field. I read your proposal and understood what you need.

$35 USD σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.7
tmoi06

Respected Sir/Madam, It is my pleasure to be able to bid on your project. I have minutely gone through the details mentioned in your project description, and very much excited to be a part of your esteemed projec Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(443 Αξιολογήσεις)
6.0
Verz1Lka

Hello! I'm web-scraping and web-automation expert and i think i can help you. I use python language and scrapy framework. My scripts works on windows, mac or linux, but linux is preferably. I can schedule scripts on s Περισσότερα

$98 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.2
deepabittu

Hello Sir, I have 5+ member team i am done this type job last time with good result so plz give me one chance so i am done this job with good [url removed, login to view] Regards

$155 USD σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
6.3
ajharul

Dear Employer, I'm a certified Web Developer and Internet Researcher. I'm fully confident to take the responsibility to complete your "Extract public data from social networking website" project successfully. Pleas Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.2
$150 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.4
sadekhosen77

Hello... I am highly interested to do your project. I beleive that, I can do this work properly and in timely by your instruction. Always determined to give you a best work. Moreover, I have a group which consist Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
tasleem83

I have gone through the description. I am very much interested to work on your project. I’ll provide you the work as per your requirement with in a particular time frame. So let’s start

$250 USD σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
5.5
binitkumar200022

Hello sir, I can do this job at your rate and within the time period you want it. Do hire me.

$30 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
alvichinolan

Hello, Good day! I can complete the project within your specified deadline. You are rest assured of the quality of my work. You can check my profile for review. Thank you.

$122 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
weonlydo

Hi, I can do this using either PHP or Python. If PHP, I can give you the output in either XLS or CSV, but CSV only for Python. Let me know which URL you need and a file of the 300K entries, and I will get you the data Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
Amem3

I am professional in social networking websites and searching about any data. I can get any information you want. I prepare high quality sheets.

$111 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.3
KavTan

I am a professional freelancer and I can complete your task effectively and efficiently in a timely manner.

$30 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
goyalfreelancer

Hi, I'm Sahil I have 2 years working experience on data entry and web search. I already done some work like bank statements, student record and customer information on excel. I will be provide you 100% accurate data w Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
$74 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.1