Κλειστό

Extract public data from social networking website

Based on a list of target profile IDs I need publicly available data extracted in xls/csv. The list has 300 k entries.

Δεξιότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Δείτε περισσότερα: point social networking website, programming social networking website, social networking website designers, social networking website design, proposal social networking website, framework social networking website, social networking website budget, social networking website programming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) Romania

ID Εργασίας: #12779685

59 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $135 γι' αυτή τη δουλειά

e3d

hi, which social site are you talking about ?

$147 USD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
8.1
seaanddream

Hi, my name is Sevinc. I read your "Extract public data from social networking website" project descriptions carefully before bidding. I checked your requirements as well... I got what you need and ready to go ahead Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.4
jubair7

Experienced FREELANCER HERE to work for your project. Let's discuss more and finalize the project and cost. Feel free to ask me questions, if any. I look forward to work with you. Have a good day and stay safe :- Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.7
phpXpertbd

Dear Sir, I'm very much delighted to let you know that i did data scraping with PHP-cURL, PhantomJS, Node.js, Selenium from many sites. I just scraped the data from web site and then wrote the data in mysql database Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.8
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this task.Let's discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$155 USD σε 5 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
6.9
bd100m

I can start right now..........Lets start!!! I have 4 years experience on this field. I read your proposal and understood what you need.

$35 USD σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.7
tmoi06

Respected Sir/Madam, It is my pleasure to be able to bid on your project. I have minutely gone through the details mentioned in your project description, and very much excited to be a part of your esteemed projec Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(443 Αξιολογήσεις)
6.0
Verz1Lka

Hello! I'm web-scraping and web-automation expert and i think i can help you. I use python language and scrapy framework. My scripts works on windows, mac or linux, but linux is preferably. I can schedule scripts on s Περισσότερα

$98 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.2
deepabittu

Hello Sir, I have 5+ member team i am done this type job last time with good result so plz give me one chance so i am done this job with good result.Thanx Regards

$155 USD σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
6.3
ajharul

Dear Employer, I'm a certified Web Developer and Internet Researcher. I'm fully confident to take the responsibility to complete your "Extract public data from social networking website" project successfully. Pleas Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.2
$150 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.4
sadekhosen77

Hello... I am highly interested to do your project. I beleive that, I can do this work properly and in timely by your instruction. Always determined to give you a best work. Moreover, I have a group which consist Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
tasleem83

I have gone through the description. I am very much interested to work on your project. I’ll provide you the work as per your requirement with in a particular time frame. So let’s start

$250 USD σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
5.5
binitkumar200022

Hello sir, I can do this job at your rate and within the time period you want it. Do hire me.

$30 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
alvichinolan

Hello, Good day! I can complete the project within your specified deadline. You are rest assured of the quality of my work. You can check my profile for review. Thank you.

$122 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
weonlydo

Hi, I can do this using either PHP or Python. If PHP, I can give you the output in either XLS or CSV, but CSV only for Python. Let me know which URL you need and a file of the 300K entries, and I will get you the data Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
Amem3

I am professional in social networking websites and searching about any data. I can get any information you want. I prepare high quality sheets.

$111 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.3
KavTan

I am a professional freelancer and I can complete your task effectively and efficiently in a timely manner.

$30 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
goyalfreelancer

Hi, I'm Sahil I have 2 years working experience on data entry and web search. I already done some work like bank statements, student record and customer information on excel. I will be provide you 100% accurate data w Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
$74 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.1