Ακυρώθηκε

Data Entry

8 freelancers are bidding on average ₹1188 for this job

manya0205

Respected sir, I am very much interested in this position and believe that my education and employment background are appropriate for this position. I would appreciate the opportunity to discuss your needs and objec Περισσότερα

₹750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
harishsuthar

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RouasZineb

Good morning, I am very interested in your job offer. Please help me get my first job. I promise you won't regret it, You can try and test my skills with a sheet or two. looking forward hearing from you. Zineb

₹1300 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
marcusrtbaker

I am detail orientated, with a thorough and meticulous attitude. I am available for work now and can devote my attention to your project 100% at the moment.

₹900 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lrp1974

Very fast in typing so you can trust the speed Good in English and French. Passed Hihger in typing....

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
antu3159

Dear Hiring Manager , Today I have found this job post in Freelancer, and I'am very intersted in your job post involving these skills . Though I am a Fresher in Freelancer , but for past 2 years. I have acquired exte Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lakshmijadhavljr

Enthusiastic and Time bound

₹1350 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
antonysunny2010

We the group of 5 engineers having experience (Jaguar Land Rover, Denso, Automotest, CADD Centre) in product design , 2D and 3D modelling (Autocad 2D&3D, CatiaV5, Solidworks),testing and validation, data entry looking Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0