Ακυρώθηκε

DATA ENTRY

5 freelancers are bidding on average ₹6411 for this job

Guruchandar

I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed projects like this. I have excellent command over English. I am a hard wor Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.8
Serapp

Hy. I will be glad to work on this profect. My strong points are professionalism, seriousity and accuracy results. You will not regret if you choose me. Have a nice day !

₹7777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TiagoRibeiro1992

I have a lot of experience with Excel Spreadsheets and with data typing and processing, so I would be a good appliant for this type of job.

₹8777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Speedywork31

I try to provide quality works within an affordable rate and within the mentioned time limit only.

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lathaa123

Ready to do this work please discuss the further details about the project also having good experience in industry wise well in system

₹7777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Okose04

Data entry work requires absolute accuracy and this is what I offer. I have experience in data entry and my clients have been happy and satisfied with the accuracy and neatness my work. Contact me for further details Περισσότερα

₹7777 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹8333 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0