Ολοκληρωμένο

Convert pdf to excel and compare quotes

Ανατέθηκε στον:

tasleem83

I have gone through the description. I am very much interested to work on your project. I’ll provide you the work as per your requirement with in a particular time frame. So let’s start

$25 USD σε 2 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
5.5
michaeldinoy

fast and accurate

$25 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
$30 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.0

89 freelancers are bidding on average $20 for this job

jeweljitu

"Dear employer, I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and all Social Networks. Please check my profile a Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1154 Αξιολογήσεις)
8.6
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(439 Αξιολογήσεις)
7.4
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind o Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
7.4
bayzidkhan

Hi, I have read & understood everything about your project. I am ready with my Team with 5 peoples for your work. You will be very happy to work with me. Trust me. I will give you 100% accuracy work & I must complete Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
7.5
sandroshubladze

Hello, I am data entry operator and excel expert I have lots of experience in that field and would like to work for you However, If you are interested PM me details of the job to start working immediately Regards

$25 USD σε 2 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.1
pandey2008

Hello sir,we have 8 member team and we can start the work right now just check my review u can see and u never disappointed with my work quality,delivery and price. Awaiting your [url removed, login to view]

$25 USD σε 1 μέρα
(475 Αξιολογήσεις)
7.3
SBITServices

I have read your project description clearly and what I understood is you want copy data from PDF to Excel or Create same PDF form in Excel. We are 8 members team and agree that we can complete tasks with high quality Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(313 Αξιολογήσεις)
7.2
Kusmin

Ready to start right now. thanks ================================================================= ==============================================================

$25 USD σε 0 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.9
saqibmunir55

send me both pdfs i will convert them right now send me both pdfs i will convert them right now send me both pdfs i will convert them right now

$14 USD σε 1 μέρα
(403 Αξιολογήσεις)
7.0
asifdwan

Hi I'll do it, I am expert on this job. Please award me the job and I'm ready to start it right now. I look forward to hearing from you. Regards Asif

$30 USD σε 1 μέρα
(187 Αξιολογήσεις)
6.8
P0L

$30 USD σε 1 μέρα
(231 Αξιολογήσεις)
6.9
$30 USD σε 1 μέρα
(141 Αξιολογήσεις)
6.4
$25 USD σε 1 μέρα
(90 Αξιολογήσεις)
6.1
manikhossain1111

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 0 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.8
adataprocessor

Hello Sir/ Madam Greetings, It is my great honor to apply for this job vacancy. I am very hard worker and can work effectively as fast as I can. I have excellent skills in Data Entry, Web Research, Web scrapping an Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.9
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
6.2
imraz2016

Sir i have convert PDF put into excel just give me 5 hours then i can complete your full task so please award me ,thanks

$23 USD σε 1 μέρα
(129 Αξιολογήσεις)
6.0
Rizwanmehmood786

hi i am expert i will do 100% accurate I am skillful in Data Mining, Data Scraping, Data Entry, Data Conversion. Data Typing, Excel Entry. It would be great honor for me work with you.. I can guarantee 100% custo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.7
Gonesh

Dear Sir, I perused your job offer. I am interested in performing said assignment. I am achieving "Bachelor of Business Studies" 4 years Degree. I am data entry specialist. I have five years professional experience i Περισσότερα

$17 USD σε 0 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.5
Erimmoni

I have a converter pdf to excel just give me pdf link and award me then right now i can start your task,thanks

$19 USD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
5.7