Σε Εξέλιξη

Convert pdf to excel and compare quotes

Ανατέθηκε στον/στην:

tasleem83

I have gone through the description. I am very much interested to work on your project. I’ll provide you the work as per your requirement with in a particular time frame. So let’s start

$25 USD σε 2 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.5
michaeldinoy

fast and accurate

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.5

90 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $20 γι' αυτή τη δουλειά

jeweljitu

"Dear employer, I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and all Social Networks. Please check my profile a Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1024 Αξιολογήσεις)
8.5
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(383 Αξιολογήσεις)
7.3
pandey2008

Hello sir,we have 8 member team and we can start the work right now just check my review u can see and u never disappointed with my work quality,delivery and price. Awaiting your [url removed, login to view]

$25 USD σε 1 μέρα
(366 Αξιολογήσεις)
6.9
bayzidkhan

Hi, I have read & understood everything about your project. I am ready with my Team with 5 peoples for your work. You will be very happy to work with me. Trust me. I will give you 100% accuracy work & I must complete Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.6
SBITServices

I have read your project description clearly and what I understood is you want copy data from PDF to Excel or Create same PDF form in Excel. We are 8 members team and agree that we can complete tasks with high quality Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
6.5
Kusmin

Ready to start right now. thanks ================================================================= ==============================================================

$25 USD σε 0 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.4
saqibmunir55

send me both pdfs i will convert them right now send me both pdfs i will convert them right now send me both pdfs i will convert them right now

$14 USD σε 1 μέρα
(204 Αξιολογήσεις)
6.2
P0L

$30 USD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.3
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(89 Αξιολογήσεις)
6.1
$30 USD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.8
manikhossain1111

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 0 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.5
$25 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.5
adataprocessor

Hello Sir/ Madam Greetings, It is my great honor to apply for this job vacancy. I am very hard worker and can work effectively as fast as I can. I have excellent skills in Data Entry, Web Research, Web scrapping an Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.3
imraz2016

Sir i have convert PDF put into excel just give me 5 hours then i can complete your full task so please award me ,thanks

$23 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.1
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind o Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.2
Erimmoni

I have a converter pdf to excel just give me pdf link and award me then right now i can start your task,thanks

$19 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
4.9
HasiRaniSen

Good Day, I have experience in Website Data Entry, PDF, Product Upload, Copy typing, Web Search, Leads, Web Scraping and other task easily and having ability to give back to you fine results. I can work full-time an Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
Rizwanmehmood786

hi i am expert i will do 100% accurate I am skillful in Data Mining, Data Scraping, Data Entry, Data Conversion. Data Typing, Excel Entry. It would be great honor for me work with you.. I can guarantee 100% custo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.0
$13 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
DelowarHossen

hello sir. hope you are good today. I read your post and very much interested to work this project. please ping me for sample work. thanks.

$35 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9