Σε Εξέλιξη

Convert pdf to excel and compare quotes

1. I wanted you to compare 4 different quotation

2. Convert 2 pdf files to Excel

Δεξιότητες: Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, PDF

Δείτε περισσότερα: convert pdf files excel, excel pdf convert, pdf convert hyperlinks excel, convert files excel, excel hyperlink convert pdf, convert excel pdf hyperlink, convert excel pdf huperlinks, excel pdf hyperlink convert, quickbooks convert excel pdf, convert dat files excel, convert hyperlink excel pdf, convert excel pdf hyperlinks

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 184 αξιολογήσεις ) muscat, Oman

ID Εργασίας: #12182443

Ανατέθηκε στον/στην:

tasleem83

I have gone through the description. I am very much interested to work on your project. I’ll provide you the work as per your requirement with in a particular time frame. So let’s start

$25 USD σε 2 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.5
michaeldinoy

fast and accurate

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.5

90 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $20 γι' αυτή τη δουλειά

jeweljitu

"Dear employer, I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and all Social Networks. Please check my profile a Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1024 Αξιολογήσεις)
8.5
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(383 Αξιολογήσεις)
7.3
pandey2008

Hello sir,we have 8 member team and we can start the work right now just check my review u can see and u never disappointed with my work quality,delivery and price. Awaiting your [url removed, login to view]

$25 USD σε 1 μέρα
(366 Αξιολογήσεις)
6.9
bayzidkhan

Hi, I have read & understood everything about your project. I am ready with my Team with 5 peoples for your work. You will be very happy to work with me. Trust me. I will give you 100% accuracy work & I must complete Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.6
SBITServices

I have read your project description clearly and what I understood is you want copy data from PDF to Excel or Create same PDF form in Excel. We are 8 members team and agree that we can complete tasks with high quality Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
6.5
Kusmin

Ready to start right now. thanks ================================================================= ==============================================================

$25 USD σε 0 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.4
saqibmunir55

send me both pdfs i will convert them right now send me both pdfs i will convert them right now send me both pdfs i will convert them right now

$14 USD σε 1 μέρα
(204 Αξιολογήσεις)
6.2
P0L

$30 USD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.3
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(89 Αξιολογήσεις)
6.1
$30 USD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.8
manikhossain1111

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 0 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.5
$25 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.5
adataprocessor

Hello Sir/ Madam Greetings, It is my great honor to apply for this job vacancy. I am very hard worker and can work effectively as fast as I can. I have excellent skills in Data Entry, Web Research, Web scrapping an Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.3
imraz2016

Sir i have convert PDF put into excel just give me 5 hours then i can complete your full task so please award me ,thanks

$23 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.1
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind o Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.2
Erimmoni

I have a converter pdf to excel just give me pdf link and award me then right now i can start your task,thanks

$19 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
4.9
HasiRaniSen

Good Day, I have experience in Website Data Entry, PDF, Product Upload, Copy typing, Web Search, Leads, Web Scraping and other task easily and having ability to give back to you fine results. I can work full-time an Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
Rizwanmehmood786

hi i am expert i will do 100% accurate I am skillful in Data Mining, Data Scraping, Data Entry, Data Conversion. Data Typing, Excel Entry. It would be great honor for me work with you.. I can guarantee 100% custo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.0
$13 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
DelowarHossen

hello sir. hope you are good today. I read your post and very much interested to work this project. please ping me for sample work. thanks.

$35 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9