Ακυρώθηκε

Assist me with Bulk Marketing

It is a pharma company working in Lucknow and surrounding districts as sales and marketing entity. We work with registered medical practitioner, government hospitals (CHC, PHC, and District hospitals).

Ικανότητες: Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαφήμιση, Πωλήσεις

Περισσότερα: essay medical social work, escription medical transcription work, bulk web based sms work, bid medical transcription work, free bulk genuine captcha entry work, proofreading medical transcription work, part medical transcription work karachi, medical transcription work type computer buy india, bids medical transcription work, medical transcription work bidding, bidding medical transcription work, non medical transcription work, medical transcription work bangladesh, medical transcription work insurance company

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #11802061

1 freelancer is bidding on average ₹27777 for this job

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0