Κλειστό

Data Entry

43 freelancers are bidding on average $22 for this job

Pronoymandes

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.7
Akhter720

Dear Hiring Manager, I would like to apply as a data entry specialist in your job post. It says that you are looking for someone who knows Microsoft Word and Excel and also who is a detail-oriented person. I think th Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.1
anjo55

I am Anju Johnson Working as the VA and Business tem lead. I am very active in completing my task in time. I have good knowledge and experience in Web research,Email Marketing, Data entry, Ms Excel.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
daskswarup18

For your proposal a great eagerness is born in me , as you proposed for the entry on your bid it is extremely interesting .In that connection I am ready with my previous experiences to provide you the best.....

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bagasundip

i am from indonesia,, i have many time to do it, i like typing, i will end it on time i am so proudly if u let me to do it thank you

$20 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
patelmarin

As many as time I can donate to complete your work I will go on to do it. No won't fill any worry to trust me..

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
goswift

Ability to work with little or no supervision, I also have a serene abode where I work which gives me more concentration and focus. Of course, this is I addition to good skills of Excel package.

$25 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanaullah81

hi i have expert in data entry and accounts .this is my first appearance on freelancer .i fully motivated to do something for my employer i hope that i will get extra bonus because of my past experience. sana

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kiranzaheer

I am a hard-working, detailed oriented and motivated person. I follow instructions very well and always ready to learn things. Have good speed both in typing and copy paste .Can do this job fast and accurate .Will mee Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zubairali88

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
babhansali

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohamedzakaria81

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kakigopinath

I am the starter. this is my 1 st project so please give me the chance to do this work. I am doing this work for just experience and knowledge on this

$10 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajan1980ntcse

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
detrojadenish

I have experience of data entry in last 3 year in offline.I have excellent skill of Ms [login to view URL] processing and data maintaining. if u give me a chance to work together it definitely create long term business relatio Περισσότερα

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aqura

Hallo, I am interested on your project. Work highly conscientious is my style. Let me know if you're interested to working with me. Thank, Aqura

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
stephenvn

i study business so i have proper knowledge to complete your project on time for you .So you can select me for your project.

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hemuprjpt

give me one chance to do your work.

$25 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
borosede

Még nem kapott javaslatot

$10 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fahadmirza89

sir , i have sufficient hands on experience on tools like excel and word . if you hire me this will be my first project on this site. i will work with full dedication and wont disappoint u . Thank You.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0