Απονεμήθηκε

Java Job by hamooza

our project is to create battleship game by using x86 real mood programming ,using EMU8086 emulator.

Ικανότητες: Java

Περισσότερα: x86, project f, mood, create emulator, emulator create, project using emu8086, x86 programming, battleship x86, emulator game, Custom Game, battleship game x86, project emu8086, custom project dec, game emulator, emu8086, emu8086 project, emulator project, project emulator, project battleship, game battleship programming, create battleship game, game programming project, create battleship, battleship programming, battleship game programming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) Maroco, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #1331483