Απονεμήθηκε

Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Job by ljzverhagen

I want to read the information from pokertables of 888 pokersoftware in real time and load them into a third party software program. I want to be able to load the positions of the players that are actually in the hand relative to the button and there stacksizes in the third party software called HoldemRecources Calculator.

If you think this is possible I would like to have a skype conversation so I can tell you what I exactly want

Ικανότητες: Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: custom calculator project, custom calculator, conversation custom, project load calculator, pokertables, project time calculator, project taxi fare calculator, apr calculator, custom php calculator, custom value calculator, deployment project custom message, php custom price calculator, custom gpa calculator, setup project custom user interface, custom shipping calculator, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #4415013