Κλειστό

I would like to hire a Copywriter

28 freelancers are bidding on average $375 for this job

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$277 AUD σε 6 μέρες
(912 Αξιολογήσεις)
8.2
wordsindustry

A proposal has not yet been provided

$515 AUD σε 5 μέρες
(331 Αξιολογήσεις)
7.6
saniafashion1

A proposal has not yet been provided

$250 AUD σε 5 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
6.7
Ryanreynolds1

I have got your job posting and I am very much interested in working on your project. I am a pro blogger and content provider with more than 3 years working experiences of blog writing, Posting and SEO. So, I think you Περισσότερα

$277 AUD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.4
ladiepre

Hello there! First of all, let me start by wishing you and yours a successful 2017. My name is Pre and I have read your project brief and understand that you are looking for a prolific writer to work with. I am your wr Περισσότερα

$333 AUD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.9
raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing, and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websi Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.8
svetti

Hi! Your project interests me very much. I am a creative writer and proficient researcher who takes pride in my ability to write on any topic or niche- in any genre- so I’m basically passionate about every piece of w Περισσότερα

$250 AUD σε 14 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing, editing and p Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.1
TaffyAU

I have read your project details. I am interested in working with you. I will provide error free, high quality original work. Please discuss for negotiations or any questions. Just leave me a message and be online righ Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.0
CreativeWords67

Are you looking for a Content Writing Service to complete your writing projects? I have been providing content and article writing services since high school. I create original and good quality content that will help y Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
richardwickham44

I can be the ultimate choice for all your writing solutions. Everyone in this profession has their own expertise, so do I have, but I believe in versatility. I try to experiment everything therefore, I welcome my eve Περισσότερα

$252 AUD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
mudassariqbal58

Dear hiring manager, Thank you for this wonderful opportunity. Your job post has caught my attention because I'm a technical writing addict and I’m considering your job for me with these required capabilities. I hav Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.8
iGTTech

I have been writing content for last 6+ years, and I am dedicated to it. I am adept at proofreading content, generating press releases, posting on forums, writing blogs and writing articles. My content is fully interes Περισσότερα

$610 AUD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.6
Drynoch

Hi, Words can benefit your business significantly when they have been used effectively by someone who has the proper writing and research experience. Supported by years of dedicated writing experience, I take pride in Περισσότερα

$255 AUD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
serentrump

My bid of $400 is for up to 4000 words, and includes completely unique, thoroughly researched and proofed copy, ready for publication. I am a former newspaper editor with a flair for words and a keen eye for detail. Περισσότερα

$400 AUD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
ColbySlater

Greeting! Being a lynx-eyed analyzer and an efficient modifier, I can proofread, edit, or rewrite your content. With strong visual awareness, perfect grammar and spelling knowledge; I excel in spotting out the errors Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
redrose44

As a Creative Writer with over three years of experience in writing original and high-quality content, I deem myself an excellent contender for this position. I have a verifiable track record of creating targeted, e Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
$298 AUD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
$555 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
jpm25

I can do this quickly and well

$250 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0