Κλειστό

I would like to hire a Copywriter

19 freelancers are bidding on average $85 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert [login to view URL] author and with over 7 years of writing experience, I am pretty confident that I can get this job done. So far I have done contents for more than 500 sites including test Περισσότερα

$75 USD σε 2 μέρες
(945 Αξιολογήσεις)
8.4
mohds2

Hello, My bid is for High Quality content. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. https://www.freelancer.com/u/mohds2.html 1200+ Reviews - With 8 Years Of Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(778 Αξιολογήσεις)
7.9
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
7.2
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
7.2
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
7.0
DdHardy

"Hi Are you looking for professional editor, proofreader, and copywriter? Then look no further. I do not compromise with quality. My content will be unmatched in quality. So I’m expert in proofreading and editing a Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.6
Naeem2011

I am fond of using catchy punch lines to grab readers' retina. I am sure, I can cross the distance between 99% and 100%. To see the real knack of my past writings WITH QUALITY AS UNIQUE AS FINGERPRINT, feel free to hir Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.0
raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing, and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websi Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.3
JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.1
CreativeWords67

Hello there, Does your article need to be 100% original and able to pass Copyscape? You came to the right place! All of my articles are well-written, grammatically correct, and are created completely by hand.I don't us Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
VirtualBrainInc

Hello pal, I have read through your project description an I understand what you need. I believe you are here to have quality work delivered to you on time and at the right price. I may not be one of the cheapest but m Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
asharfraz

dear sir/madam, i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences, besides this, i am a versatile writer who can cover a range of nearly all subjects excluding finance, i ha Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
quadrigodigital

Hello, I am a professional content developer and blog writer with an extensive experience of 8 years. I am experienced in developing content for newsletters, press releases, websites, Articles, journals, publications, Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
bvramanan

Hello, I am Professor Balasubramaniam Ramanan. I am a Healthcare and Medical Editorial Consultant catering to clients across the Atlantic. I assist scientists and doctors systematize manuscripts Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
Sairanaseer

I am very good at content writing with a quick service .

$80 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FaithAkano

Hello, I'd like to do your copytyping. I'm a very fast and precise copytypist. I will type 5000 words in 1 day.

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usmanakrambhutta

Hi, my name is Usman Ghani. I am from Pakistan. I am new on freelancer looking for a good job. i Already worked in some companies as computer operator. I can work for you. Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
drewkoenig

Can do the job fast and cheap

$40 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phantum1733

experience of 7 years in it.

$54 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0