ghost writer

Προϋπολογισμός $250 - $750 CAD
Προσφορές 39
Μέση Προσφορά $437
ΑΝΟΙΧΤΌ Ending in 1 day

ghost writer required .

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • AgneseRoma Profile Picture

  AgneseRoma

  Berlin,  Germany

  Exzellente Fähigkeiten in: redaktionellen Beiträgen, inhaltliche und strukturelle Pflege der Content-Management-Systeme, Bearbeitung von Texten, Bildern und Videos, sowie die Erstellung redaktioneller Konzepte, eigenständige Recherche und verfassen von redaktionellen Beiträgen, Newsletter-Erstellung, Übernahme des Lektorats und der Schlussredaktion.

 • Bens254 Profile Picture

  Bens254

  Kenya

  am a hardworking and always working t the stipulated time. i take assignments seriously for my clients

 • AgathaGMaiti Profile Picture

  AgathaGMaiti

  Ontario,  Canada

  To anyone who's looking, it's clear : the demand for content is increasing daily and on a dramatic scale. Content attracts everyone from the educated, smart generation in a hurry to build their networks, for those who just want to know what's selling best at their local supermarket. Whatever the information, I deliver honest writing that can deliver your message as powerfully as you require. My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand and doesn't challenge with complex language and other difficulties. Every website is a mirror of a person’s business attitude, and its content is the mirror of that website. The Services I Offer includes : Article Writing
 Rewriting
 E Book Writing
 Sales Pages
 Web Content Writing
 Press Releases
 News Writing
 Book writing
 Novel Rewriting

 My promise is that all articles will be- Fresh, Well-Written and Contain 100% Original Content Written on Your Specified Topic / Keyword according To Your Exact Requirements
 S.E.O Friendly Delivered in a Quick Turnaround Time.
 Completely Free of Plagiarism and Copy-scape Approved!
 Unlimited Revisions Full Satisfaction Guaranteed. Look forward to doing business with YOU !

 • aelfscinu Profile Picture

  aelfscinu

  Stroud,  United Kingdom

  - Author - Social policy specialist - Ph.D. in English - Native English writer (British) - 15 years experience researching, managing and writing for the world's largest charitable grant giver: articles, web-content, business-critical Board papers, contract specifications etc. - Editing and proofreading to tight deadlines, including parliamentary answers - 5 years experience teaching English and English literature and critical theory - Ability to write in a variety of styles - creative, academic, article "Discover, communicate, seduce."

 • Andyteam Profile Picture

  Andyteam

  Benin City,  Nigeria

  We are professional ghostwriters who can write in various styles; researching, writing, and editing nonfiction and fiction works for you. We have authored books, manuscripts, screenplays, scripts, articles, blog posts, stories, reports, whitepapers, or other texts that are officially credited to our clients.  Some university and college students hire us to write entrance essays, term papers, theses, and dissertations.  We are experienced at your service and we operate both online and offline. Our major priority is to satisfy you with high quality and standard work. Thank you and God bless you as you hire us.

 • rvtechsolution Profile Picture

  rvtechsolution

  Indore,  India

  Are you looking for greater lead generation and increased visitors for your website but not sure how to go about SEO and Digital Marketing? Trying to figure out which link building strategy will provide quality, ethical, worthwhile links that also help increase rankings & drive visitor traffic? Want to invest in your business website and not just throw money at half-baked SEO campaigners that promise the earth and deliver nowt? You need to RV Tech Solution! Take a look at our hugely successful online marketing results below which are guaranteed to get your website found in all major search engines and bring more visitors.

 • scribescribbler Profile Picture

  scribescribbler

  Tagbiliaran,  Philippines

  Experienced - Educated - Enthusiastic - Effective - on time-every time Hi. I am a university educated, native Canadian with AD agency know-how and have been crafting persuasive and entertaining prose for 18+ years and getting results like these-. “More than 80% of our customers are English speaking. We have a turnover of 15 million ... we think that a 20% increase in sales is due to your writing ability and production knowledge.” “Mikey, I really like this---it's great!!! It flows very well, gives the reader information pulling them through it. The ending is particularly good "With us, you get the sizzle and the steak with no marketing horror story. “Wonderful... i will assign the project to you. .... i do like your way of writing. I look forward to a great working relationship with many projects in the future.” “Mike, although the spot hasn’t run on television as yet, as far as I know, the people in Detroit have sung its praises to me. Joe Garagiola NBC Sports”

 • LisaBell123 Profile Picture

  LisaBell123

  Cape Town,  South Africa

  For the last 8 years I was very busy in my insurance brokerage which I have recently sold. I now have the time to explore my creative writing passion. With my many years of experience in the corporate world and having self-published my first novel, The Shifters, available on all the major websites, I feel I have the talent to express myself on all types of topics. I have experience in writing a number of articles recently and looking forward to spreading my wings to explore different angles of creative writing. Author of Fantasy novel - The Shifters - www.theshiftersnovel.com SEO Proficient Writer and Researcher. Qualified Fitness Consultant - able to write on topics related to fitness, health and nutrition. Public Speaker

 • kesden Profile Picture

  kesden

  Colchester,  United Kingdom

  I am new to Freelancer and ready to channel my boundless energy and enthusiasm into any format of creative writing - stories, memoir, popular culture, magazine style features...anything and everything! I've recently completed my debut novel, a vast undertaking which helped to develop my high levels of self-discipline; I now thrive on deadlines, let me alleviate some of yours.

 • creadevv Profile Picture

  creadevv

  Nigeria