Κλειστό

Write my Product Descriptions

write a outstanding listing and product descriptions about my product on Amazon.

include Title, 5 Bullet Points, Description, HTML, Keywords

Δεξιότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Copywriting, eBay, Περιγραφή Προϊόντων

Δείτε περισσότερα: descriptions product, good english product write, product write ups, product write marketing, product write sample, technical product write, furniture product write, descriptions product magento, please send descriptions product, product write freelancer, opencart product write review, product write furniture, perfume descriptions product, software product write specifications, product write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) China

ID Εργασίας: #11784067

38 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ¥166/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(954 Αξιολογήσεις)
8.3
rajat07me

Being a platinum level expert ezinearticles.com author and with over 7 years of experience in product description writing, I am pretty confident that I can get this job done. I can deliver 5-8 product descriptions pe Περισσότερα

¥115 CNY / ώρα
(739 Αξιολογήσεις)
8.0
staghorn7133

Hey there! I have sufficient experience in writing amazon descriptions for a variety of products. I've written rich and enticing descriptions for interior designing, real estate, health care and beauty, etc. I am attac Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(67 Αξιολογήσεις)
6.5
JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(127 Αξιολογήσεις)
6.1
mssb23

Hello Sir, After checking your small job description I feel I am the most suitable candidate for this job because I have already written lots of amazon listing previously. I have a great passion for writing and mak Περισσότερα

¥115 CNY / ώρα
(42 Αξιολογήσεις)
4.8
Shopify

================== Amazon MWS API Experts ================== NOTE: Most of the requirement of your project scope is already completed by us and we have demo for you as well. We are Amazon MWS API experts and complete Περισσότερα

¥206 CNY / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
4.4
TaffyAU

Hello, I have keenly taken note of your project. I am interested in working on it and deliver according to your specifications. We can discuss more if you want. I will provide error-free, high-quality genuine work. Ple Περισσότερα

¥222 CNY / ώρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
aaronlowcy

Dear Sir/Madam, I am an avid writer with a passion for writing. You can read my reviews on my profile

¥162 CNY / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
¥175 CNY / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.4
asharfraz

dear sir/madam, i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences, besides this, i am a versatile writer who can cover a range of nearly all subjects excluding finance, i ha Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
CreativeWords67

Whether you sell on Amazon, Etsy, Ebay, Shopify or other ecommerce platforms, well-written product descriptions can really make all the difference when it comes to increasing sales. All I need from you is a link to eac Περισσότερα

¥133 CNY / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
Hoffman24

"If you want readable, engaging and accurate copy, then look no further. Translation, Ghost writing, rewriting, Web content, Script writing, copy writing, SEO article and web content is what I can help you with, thanks Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
titiamatti

Hi, I am a highly motivated creative writer, working from home on a full-time basis. I have a strong command of the English language and enjoy taking a creative approach to my work. I respect deadlines and work to a h Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
amritakn

Hi, I am a content writing freelancer with an extensive experience in writing product description. From beauty product and personal care range to banking and investment products, I have written description for a variet Περισσότερα

¥166 CNY / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
esolzsales


 Top Freelancer can make you understand what makes a product development best as we are working with Top Companies such as Photobucket, Samsung, Capital and many more Can we discuss in details before we start? We h Περισσότερα

¥133 CNY / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
1.8
mn18

Hello I have always been into reading and writing as long as I can remember. I love to write journal and was a part of school magazine as well, this is how I got into writing as a profession. I have written for vario Περισσότερα

¥115 CNY / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
MainakDas94

I have just completed a product description writing work for a website. You can check the review of my work. I assure you quality service.

¥133 CNY / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.9
semajoy

Hi There, I can do this for you for easily. I used to own a handmade jewelry website and wrote all my own product descriptions. I have also worked for a media company where I wrote copy for all brochures, marketing an Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ebaus

Hi, Many thanks for reaching out to me. Let me introduce myself to you so its more clear to you of what I actually do. In 2012 I was working as an Amazon Specialist with Kondor Ltd. a direct Amazon UK partne Περισσότερα

¥222 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0